Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad (21007)

Zpravodajské vědění1 jako výsledek zpravodajské činnosti, které je převedeno do zpravodajských produktů (výstupů), poskytuje základní „pohonnou látku“ pro rozhodovací proces vládních činitelů, případně vojenských či policejních velitelů. Tito funkcionáři jsou poté schopni efektivněji plánovat různé aktivity, lépe se připravit na budoucí vývoj, přijímat adekvátní bezpečnostní opatření a provádět účinnější vojenské a bezpečnostní operace. Avšak k tomu, aby výsledky zpravodajské činnosti dosahovaly úrovně co nejsilnější „pohonné látky“, musí zpravodajská činnost*, potažmo zpravodajský procesco nejvíce splňovat určité zásady, které označujeme jako zásady zpravodajské činnosti.

Zásady zpravodajské činnosti jsou propojeny s funkcemi zpravodajské činnosti2 a stejně jako s funkcemi zpravodajské činnosti, tak i se zásadami zpravodajské činnosti by měli být dobře obeznámeni rovněž členové vládního kabinetu, kteří podle zákona zpravodajské služby řídí. Uvedené zásady nejsou tedy věcí jen příslušníků zpravodajských služeb, ale také nutnou znalostí odpovědných politiků.

Agentura EXANPRO řadí do zásad zpravodajské činnosti 13 bodů, jejichž naplňováním je zajišťován kvalitní výkon zpravodajské práce. Zásady zpravodajské činnosti se svým obsahem vzájemně doplňují a také překrývají.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty