Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Úvodník (31000)

Úvodník je nultým výstupem, jehož cílem je představit zaměření a obsah podkategorie. 

Agentura1 EXANPRO v podkategorii „Analýzy písemných a ústních zpráv2“ předkládá základní analytické úkoly, jejichž účelem je, kromě prověření a posílení analytického myšlení, také příprava pro tvorbu zpravodajských otázek a řešení zpravodajských situací3, jež jsou náplní zbylých dvou podkategorií v části hlavní kategorie zpravodajských úloh a cvičení.

Analýza4 písemných a ústních zpráv je základním prvkem činnosti zpravodajských analytiků, který je obsažen v každé jejich analytické práci.

Do zpráv zahrnujeme jakékoli písemné a ústní sdělení, které může být provedeno ve formě zpravodajského či jiného hlášení, ve formě vyjádření jedné nebo více osob ke konkrétní věci, anebo v podobě rozhovoru (interview) dvou osob či diskuze více osob apod. Součástí sdělení mohou být fotografické a schematické obrázky, přičemž v některých úlohách může být úkolem analyzovat pouze obrazový materiál.  

Pro analýzu jsou používány reálné texty písemných a ústních zpráv, které jsou připravovány v redakcích sdělovacích prostředků, anebo vyjadřovány zástupci státní správy prostřednictvím médií (mediálního zpravodajství). Přednostně se jedná o texty s bezpečnostní tematikou, které v sobě spojují události a jevy ve světě s reakcemi politiků a vojenských a policejních funkcionářů. Texty mohou být pro cvičné účely upraveny. Písemné i ústní zprávy jsou uvedeny zpravidla jako text, audio a video nahrávky jsou omezeny na praktická zaměstnání.

Každý úkolový produkt této podkategorie se skládá ze zprávy (textu) pro analýzu a instrukcí pro zahájení řešení úkolu. Zadání neobsahuje žádné pozdější doplnění, jak je tomu u řešení zpravodajských situací v příslušné podkategorii, může však obsahovat podpůrné položky jako vodítko nebo nápovědu.

Výsledkem řešení úkolu je sestavení analytického nálezu5 a vytvoření zpravodajského závěru6, který ale v řešení zpravodajských situací obvykle představuje pouze závěr dílčí (náplň jiné podkategorie).

Při řešení úloh doporučujeme používat odborný slovník, který je součástí kategorie „Odborné zpravodajské názvosloví“. Správná interpretace termínů a slovních obratů a spojení, případně zkratek může být v některých úkolových produktech klíčem k vyřešení úlohy.

Jako přípravu pro analyzování zpráv je vhodné seznámit se s příslušnými lekcemi (učebními výklady) v kategorii „Odborná zpravodajská nauka“, které pojednávají o písemných a ústních zprávách (především o jejich rozdělení, formách a cílech jejich obsahu, včetně možných záměrů autorů, nositelů a předkladatelů zpráv).

Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.

Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části O stránkácha v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).

Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné pouze v oblasti volně přístupných produktů a produktů přístupných po registraci, a to nekomerčním způsobemŠíření produktů přístupných po předplacení podléhá autorizaci. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.


 1 až 6 Více o termínech a slovních obratech ze zpravodajského hlediska v části „Odborné zpravodajské názvosloví“.


© 2016 Agentura EXANPRO

 

Nejčtenější zpravodajské produkty