Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Zavádějící výstupy v médiích ÚVODNÍK
7. duben 2016
Předplatitelé

Specifické hodnocení (13002)

V souvislosti s teroristickými útoky vznikl trend vyhlašovat válku abstraktním pojmům místo fyzickým organizacím či osobám, které reprezentují konkrétní militantní útvary, ať už státního, nebo jiného charakteru.

Započal s tím ideologicky prezident Bush, když vyhlásil válku proti teroru. Byla to záminka, která mu poskytovala prostor a čas, aby účelově označoval státy spjaté s teroristickými skupinami. Nebyl stanoven jasný cíl ani jasný nepřítel, ale jen ideologická válka proti teroru s pravidlem „kdo není s námi, je proti nám“. Vlády zemí tak byly postaveny před hotovou věc, ale na druhou stranu měly možnost ukázat svůj ryzí a svobodný charakter.

Podobně i v současné době vyhlašují evropští politici válku terorismu, jako by se báli zřetelně označit viníky zločinů. Vytvářejí dojem věčné války proti zlu, která trvale postrádá jasné cíle a záměr, čeho a jak vlastně chtějí dosáhnout. Politici hlásají, že jsme ve válce, jenže válka to je určitý stav a uplatnění úplných operačních systémů bojiště/operace (BOS1) v jeden celek s cílem zničit klíčové prvky protivníka a tím ho porazit.

4. duben 2016
Registrovaní

Souhrnné hodnocení (13001)

Dění v Evropě i za jejími hranicemi stimuluje politiky evropských zemí k častým veřejným vystupováním a vyjadřováním pro média. Způsob jakým to provádějí, svědčí ale o tom, že se snaží především udržet politické tempo a podřídit se mocnější politice, než aby představili svá konkrétní rozhodnutí či opatření ve prospěch udržování a posilování bezpečného prostředí ve svých zemích s prosazováním vyvážené zahraniční politiky.1 Je to řečnická snaha přesvědčit voliče, že svojí nečinností, popř. neodpovídající činností vlastně konají a že naplňují to, co země a občané potřebují. Jenže ve skutečnosti nehájí své země a občany, ale prosazují nadnárodní projekty se skrytými cíli.

1. březen 2016

Databáze zpravodajských výstupů (DB-03)