Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení (13114)

Očkování proti nemoci Covid-19 se stalo pochybným fenoménem dnešní doby a je otázkou, proč se česká vláda k němu tak pošetile upnula, jako by to bylo něco, bez čeho nemůže nikdo přežít, a co si proto musí nechat vpravit do těla každý a ne jednou, ale v několikaměsíčních intervalech opakovaně, aby byl mylně považován za plně imunizovaného a bezinfekčního, a tudíž i řádného občana, který se smí neomezeně pohybovat po území vlastní země.

Od počátku uvedení prvních vakcín proti nemoci Covid-19 na trh bylo patrné, že se jedná o velký experiment představovaný s neúplnými údaji (proto ty podmínečné registrace vakcín), a především se spoustou dezinformací*, a to jak ze strany vlády, tak dokonce ze strany některých odborníků. Tyto dezinformace se postupem času obnažují a vyplouvají stále ve větším množství na povrch, avšak vláda nereaguje a dál trvá na tom, že jedině očkovaní občané mají šanci přežít a neskončit s těžkým průběhem nemoci ve zdravotnickém zařízení.

Abychom byly konkrétní, tak uvedeme dvě dezinformace. Mezi první dezinformace patřilo tvrzení mnohých politiků, a dokonce i některých odborníků, že očkovaná osoba virus dále nepřenáší. Tohle však mohli tvrdit jenom fantasté, protože očkovací látka by musela odpuzovat či ničit virus ještě před tím, než by pronikl do lidského těla. A pokud by virus nepronikl do těla, pak by se přirozeně nemohl z těla šířit či přenášet dál. Jenže ničit virus mimo lidské tělo, to žádná vakcína nedokáže, neboť nemůže pochopitelně působit na virus ve volném prostředí, ale pouze na virus, který pronikne do lidského těla, jelikož právě uvnitř těla (nikoli mimo tělo) je vlivem očkovací látky vytvářena obranná odpověď. Jakmile virus vnikne do těla, stává se tělo kontaminovanou schránkou, která může virus zpětně uvolňovat do okolí, a to tak dlouho, dokud se virus v těle nachází. Virus v těle očkované osoby není zničen během krátké chvilky, pokud je vůbec zničen, což znamená, že se z těla může po celou tu dobu, kdy se v něm nachází, šířit dál do okolí.

Druhou dezinformací, která je s tou první spojena, je nesmyslné tvrzení, že očkovaná osoba je bezinfekční. Tuto dezinformaci pomáhají šířit média včetně České televize, aniž by se pozastavila nad její nesmyslností (viz infografický obrázek níže a viz pořad ČT Události ze dne 20. října 2021). Je úplně jedno, kolik má v sobě člověk různých vakcín nebo kolik dávek jedné vakcíny, protože to samo o sobě permanentní nebo dlouhodobější bezinfekčnost nevytváří. To by muselo znamenat, že do těla očkované osoby nemůže proniknout virus, což, jak už jsme vysvětlili v odstavci výše, je jeden velký nesmysl. Vakcína slouží pouze k tomu, aby tělu pomohla vytvořit odpověď, když do těla vstoupí nežádoucí virové částice. Tělo není pevnost, čímž chceme naznačit, že tělo si s pomocí očkovací látky nebuduje svoji obranu na povrchu lidského těla, nýbrž uvnitř těla, proto virus i do očkovaného těla bez problémů pronikne a až teprve tam se setká s různou mírou odezvy. Z toho jasně vyplývá, že virus proniká naprosto stejným způsobem jak do těla neočkované osoby, tak do těla očkované osoby.

A nyní bychom se mohli ptát, kdo je pro své okolí nebezpečnější. Je to virem kontaminovaná očkovaná osoba, nebo naopak infikovaná neočkovaná osoba? Podotýkáme, že přítomnost viru v těle ještě neznamená rozvinutí nemoci Covid-19, což platí jak pro očkovaného jedince, tak pro neočkovanou osobu. Tady narážíme na propagandu o tom, že neočkovaní jedinci jsou neodpovědní vůči ostatním či vůči své společnosti. Falešnost tohoto tvrzení je v tom, že se z očkovaných jedinců vytvářejí jacísi ochránci společnosti. Jenže očkovaný jedinec nemůže v dostatečné míře chránit před nákazou ostatní, ale chrání především sám sebe, a to zase jen do určité míry, přičemž nikdo nyní neřeší a vláda o tom nechce mluvit, že vlivem očkovací látky v těle se mohou v pozdější době projevit jistá negativa pro jiné oblasti lidského zdraví. V tomto spojení znovu připomínáme, že vakcínám byla udělena jen podmínečná registrace, což o něčem vypovídá.

Ohledně termínu „bezinfekčnost“ můžeme opět prokázat prolhanost premiéra Andreje Babiše (nyní již v demisi), ale také poukázat na falešné vystupování opozičních politiků, kteří v současné době formují novou vládu a kteří se už dlouhodobě vyjadřují k opatřením proti šíření koronaviru (v Babišově případě jsme jeho prolhanost vzhledem k jeho dlouhodobějšímu chování a vystupování označili za patologickou vlastnost – viz produkt 11169). Babiš na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek datovaný ke 14. listopadu 2021, v němž kritizuje „Stanovisko AntiCovid týmu pro MZČR“ (AntiCovid tým je tým vytvořený koalicí Spolu, tedy stranami ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Ve čtvrtém bodě stanoviska AntiCovid týmu je napsáno následující:

„Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín ‚bezinfekčnost‘ a nahradilo ho termínem ‚covid bezpečnostní pas‘.“

Babiš na to ve svém příspěvku pod příslušným bodem reagoval těmito slovy:

„Bezinfekčnost veřejně nepoužíváme, moc dobře si uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit. Zcela zbytečný bod. Jaký má přínos?“

Babišovy reakce jsou naprosto tristní. V této reakci Babiš odhalil dvě zásadní věci. Zaprvé lhal, že vláda či Ministerstvo zdravotnictví (MZd) veřejně nepoužívají termín „bezinfekčnost“. Důkazem jeho prolhanosti je například dokument MZd z 22. října 2021, kde je 6x uveden výraz „bezinfekčnost“, a to v souvislosti s prokazováním údajné bezinfekčnosti (všechna opatření MZd mohou být dle zákona nařízena až po předchozím souhlasu vlády, čímž vláda souhlasí i s textem v jednotlivých dokumentech MZd).

Jako další z mnoha důkazů můžeme uvést text na stránkách MZd vystavený dne 1. července 2021, který je opatřen tímto titulkem: „Vláda schválila nové podmínky pro stanovení bezinfekčnosti a zavedla testy pro zaměstnance po návratu ze zahraničí“ (viz kopie textu z příslušné stránky MZd níže). První dvě věty tohoto textu jsou opravdu důkazní a usvědčují Babiše nejenom ze lži, ale také z naprosto špatného a pokryteckého přístupu proti šíření koronaviru. Znění zmíněných vět je následující:

„Vláda na dnešním jednání schválila změnu v prokazování bezinfekčnosti po očkování. Od 9. července budou za bezinfekční považovány osoby 14 dnů po plně dokončeném očkování. (…)“

Takže Babiš na jednu stranu tvrdí, že vláda včetně MZd nepoužívá termín „bezinfekčnost“, ale na druhou stranu je to právě vláda, která se jasně vyslovila v tom smyslu, že očkované osoby považuje za bezinfekční. Najednou ale jakýsi AntiCovid tým vytvořený politickou opozicí vydá v 11 bodech své stanovisko a Babiš, aby všechny body zkritizoval, tak se ohradil i ke čtvrtému bodu ohledně bezinfekčnosti, čímž však obnažil onu vládní faleš. A zde se dostáváme ke druhé zásadní věci, kterou Babiš ve své reakci odhalil.

Druhá zásadní věc, kterou Babiš svou tristní reakcí odkryl, se týká jeho slov „… moc dobře si uvědomujeme, že i očkovaní se mohou nakazit“ (viz celý text výše). Tímto Babiš přiznal, že neočkovaní lidé jsou záměrně diskriminováni s cílem přinutit je, aby se nechali očkovat. V tomto smyslu je totiž neodůvodnitelné, a tudíž i nepřípustné, aby při vstupu do vybraných veřejných prostor (zejména se jedná o stravovací zařízení) to byly jen neočkované osoby, které se musejí prokazovat negativním výsledkem z testování. Pokud mohou infekci roznášet všichni bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc, tak by negativní výsledky testu měli prokazovat rovněž všichni, a nikoli jen skupina neočkovaných, která je u vlády neoblíbenou skupinou hlavně proto, že kazí sledovanou statistiku proočkovanosti.

Pokud se podíváme na stanovisko AntiCovid týmu, pak musíme říct, že je značně pokrytecké a že není ani v jednom bodě přínosné. Nemá smysl se vyjadřovat ke všem bodům, které jsou nicneříkající a nezapřou alibismus, ale ve vztahu k oné pokryteckosti se vyjádříme k rozebíranému čtvrtému bodu spojenému s bezinfekčností. Jestliže AntiCovid tým důrazně doporučuje, aby MZd přestalo používat termín „bezinfekčnost“, přičemž důvod je jasný, pak by tento stejný tým měl zároveň doporučit, aby se v této souvislosti přistupovalo spravedlivě ke všem skupinám. Jenomže žádný bod stanoviska neobsahuje doporučení, aby vláda v odsouhlaseném opatření přestala diskriminovat jednu skupinu osob, anebo aby zavedla stejnou povinnost testování u všech skupin osob bez jakéhokoli rozdílu, protože zde žádný rozdíl v přenášení viru není.

AntiCovid tým chce upozadit výraz „bezinfekčnost“ a nahradit ho termínem „covid bezpečnostní pas“, ale v duchu nadále považuje očkované osoby za bezinfekční. Pokud by to mělo být jinak, pak by tento tým musel ve svém stanovisku protestovat proti diskriminačnímu opatření, které klamně říká, že infekci šíří pouze neočkovaní lidé, protože jenom oni se musí testovat a jenom oni musí po prokázaném styku s infekční osobou do karantény. Jinými slovy lze hodnotit, že pro AntiCovid tým je termín „bezinfekčnost“ příliš provokativní, a proto ho chce nahradit mírnějším termínem „covid bezpečnostní pas“, avšak v reálu zůstane stejný pokrytecký přístup k opatřením proti šíření koronaviru. Tím opoziční politici z koalice Spolu, jejichž zástupci jsou zastoupeni v AntiCovid týmu, právě prostřednictvím jakéhosi stanoviska prokázali stejné falešné vystupování jako dosluhující vláda.

Tímto se dostáváme k termínu „kolektivní imunita“, který ve spojení se současným očkováním podmínečně registrovanými vakcínami, a navíc za situace, kdy virus SARS-CoV-2 neustále kultivuje své schopnosti, a to ať už přirozenou, nebo umělou cestou, je bajkou a bohulibým přáním politiků. S tím souvisejí i následující fakta*.

Nesporným faktem je, že existuje část populace, která vakcínu proti nemoci Covid-19 nepotřebuje. Jenže ti vakcinologové, imunologové a epidemiologové, kteří jsou kvůli svému oboru zapálení pro vakcíny, nechtějí tento fakt připustit. Dobrým jevem mezi těmito odborníky ale je, že se mezi nimi objevují tací, kteří tvrdí, že všeobecně věří v očkování, ale že za stávající situace nevěří vakcínám proti nemoci Covid-19. Dalším faktem je to, že části lidí vakcína nepomůže, protože se u nich nevytvoří dostatečná hladina protilátek. A pak je tu skupina lidí, kteří zaznamenají omezující a déletrvající vedlejší účinky. A zde musíme zdůraznit, že mnoho lidí pociťované vedlejší účinky ani nehlásí.

Lékaři různých odborností, kteří podporují očkování proti nemoci Covid-19 novými vakcínami, namítají na nesouhlasné názory například to, že lidé, kteří odmítají toto očkování, se přece nechali bez problémů očkovat proti tetanu a jiným zákeřným nemocem. To je však udivující srovnání, a zvláště pak od osob, od kterých by se očekávalo, že mají praktické vědomosti a schopnosti uvádět tyto věci na pravou míru. Cožpak vakcíny proti tetanu jsou nějakou novinkou, o kterých víme tak málo jako v případě vakcín proti Covid-19? Chtějí snad tito lékaři říci, že vakcíny proti tetanu mají po tolika letech stále podmínečnou registraci stejně jako nově vyvinuté vakcíny proti Covid-19? Anebo snad chtějí tvrdit, že oni po necelém roce používání vakcín proti Covid-19 už vědí, že budou mít tyto vakcíny v současném dynamickém světě rozvíjejících se variant a mutací viru SARS-CoV-2 významný přínos pro společnost? Případně že už vědí, že nebudou existovat žádná zásadní negativa tohoto očkování?

U očkování proti tetanu je dlouhodobě doporučováno přeočkování v rozmezí 10 až 15 let, ale u vakcín proti Covid-19 to nikdo zatím přesněji neví, protože dosud není znám jejich účinek a doba trvání tohoto účinku. Něco o tom vypovídá „rozpačitě“ a nově zavedená třetí dávka označovaná jako posilující. Bude tedy nutné aplikovat posilující očkování či přeočkování každých několik měsíců? To je spousta otázek na to, abychom mohli očkování proti nemoci Covid-19 srovnávat s dlouhodobě zaběhnutým očkováním proti tetanu.

V březnu 2021, kdy kvůli zdravotním komplikacím pozastavilo 15 zemí Evropské unie očkování látkou od společnosti AstraZeneca, vystoupil na brífinku Ministerstva zdravotnictví epidemiolog Roman Chlíbek a prohlásil, že tato vakcína je u všech věkových kategorií 100% účinná proti závažnému průběhu onemocnění Covid-19, proti hospitalizacím a proti úmrtím (viz hlavní zpravodajská relace ČT Události ze dne 11. března 2021). To bylo hodně kurážné, ale hlavně falešné tvrzení. Jak může někdo z odborníků tvrdit, že má jakákoli vakcína 100% účinnost proti hospitalizacím a úmrtím, a ještě k tomu ve všech věkových kategoriích? A jak to může kdokoli tvrdit v případě nové neprověřené vakcíny, která má podmínečnou registraci?

V srpnu 2021 se už uvádělo, že nové vakcíny mají účinnost proti hospitalizaci něco málo přes 90 %. Je velmi špatné, když od odborníků jednou slyšíme, že po očkování látkou od firmy AstraZeneca nemůžeme být hospitalizováni, a když se později dozvíme, že určitá pravděpodobnost hospitalizace přece jenom existuje, i když možná malá. Kdyby byl rozdíl v účinnosti jednou předkládán na úrovni 90 % a později na úrovni 80 %, tak je to mnohem přijatelnější, než když někdo hloupě tvrdí, že neexistuje žádná možnost hospitalizace nebo úmrtí. Po pravdě řečeno i laik dokáže zhodnotit, že Chlíbkovo odvážné tvrzení o 100% účinnosti bylo pošetilé a že nemohlo vycházet z žádných faktů. Tohle opravdu nemohl říct odborník. Od odborníků očekáváme, že dokážou odborně a racionálně posoudit přebírané údaje od farmaceutických společností a jiných institucí včetně institucí Evropské unie, a ne je jen bez uvážení papouškovat české veřejnosti.

Vakcíny proti nemoci Covid-19 nejsou dostatečně prověřené a lidé by měli porozumět tomu, že jejich testování pokračuje. A nyní „naostro“ pokračuje i se zapojením lidí z široké veřejnosti, kteří si nechali dobrovolně aplikovat jednu a více dávek z nových vakcín – někteří si už dokonce během roku 2021 nechali aplikovat tři dávky. Interval mezi první a druhou dávkou byl opakovaně upravován, což je rovněž znak stále probíhajícího testování. Zcela nově byla taktéž zavedena tzv. třetí posilující dávka, kterou je doporučeno aplikovat po uplynutí alespoň šesti měsíců od podání druhé dávky či od dokončené vakcinace jednodávkovou vakcínou. Otázkou je, kdy vláda přijde s doporučením aplikovat čtvrtou, pátou a další dávku. Ale to lze už teď dobře odhadnout. Už jsou zde návrhy, aby se platnost takzvaných „covid pasů“ snížila na šest měsíců, takže to vypadá, že lidé by měli dostávat očkovací dávku každý půlrok. Tady ale může nastat odpor lidí, kteří se nebudou chtít nechat tak často očkovat.

Babišova vláda i dosavadní opozice, která se chystá vládnout, řeší, jak přimět zbylé občany, aby se podrobili očkování s cílem dosáhnout, nebo ještě lépe překročit hranici 75 % v proočkovanosti české populace (aktuálně je dvěma dávkami naočkováno téměř 65 % dospělé populace ČR – věk 18 let a více). Na druhou stranu vláda neuvažuje o tom, že příští rok může procento proočkovaných osob klesnout pod 50 %. Zatím to totiž vypadá tak, že aby se proočkovanost obyvatel udržovala alespoň na stejné úrovni, museli by se k požadovanému přeočkování dostavit všichni ti, kteří se už nechali očkovat. A to bude problém, neboť se navyšují důvody, proč to lidé začnou odmítat. Jedním z důvodů jsou nepříjemné vedlejší účinky, které část lidí pocítila, přičemž jsou zde obavy také z toho, že příště by se vedlejší účinky mohly projevit v ještě horší podobě. Dalším důvodem jsou pochyby u některých lidí ohledně účinnosti vakcíny. Lidé budou přemýšlet o tom, zda je pro ně vakcína prospěšná, a to zvláště za podmínek, kdy je nutné ji aplikovat tak často. S tím pochopitelně souvisejí i úvahy o škodlivém působení nedostatečně prověřených vakcín na lidský organismus v budoucnosti.

K účinnosti vakcín musíme podotknout, že vytváření obranné odpovědi či vytváření protilátek funguje u každého jedince různým způsobem a v různé míře, což není u nových proticovidových vakcín dosud přesněji známo a procentuálně rozlišeno. Vláda by u dostatečně velkého vybraného počtu očkovaných osob měla v tomto směru provádět výzkum, což se prakticky neděje. Výzkum by se měl rovněž týkat vedlejších účinků objevujících se v krátké době po očkování a taktéž vedlejších účinků, které se mohou objevit v dlouhodobějším horizontu. O druhé jmenované položce zatím nikdo nic neví a nikdo to nemohl v tak krátké době ani otestovat či vyzkoumat. Tento výzkum a řízené sledování očkovaných osob vláda zanedbává, jelikož věří farmaceutickým firmám, za které se zaručila Evropská unie prostřednictvím Evropské lékové agentury. A možná se také bojí, na co všechno by svým výzkumem mohla přijít, tak to raději nechává na zahraničních institucích, což nemusí být dobrý zdroj informací.

Babišova vláda se naproti tomu všemu snaží zaměřit na skupinu neočkovaných osob s cílem ji skrze opatření ztěžovat veřejný život, a tím ji přesvědčit, nebo spíše donutit k očkování. Avšak očkování bylo stanoveno jako dobrovolná záležitost, což pořád trvá. Vláda by tento stav měla respektovat, a především by měla přistupovat ke všem skupinám spravedlivě bez jakékoli diskriminace. Premiér Babiš by měl veřejně vystoupit a důrazně oznámit, že očkování není a nemůže být potvrzením o bezinfekčnosti. Následně by měl taktéž důrazně doplnit, že z tohoto důvodu musí být testováni všichni, anebo nikdo. Jenže poctivé vystupování je pro bezcharakterního Babiše cizí. On raději bude dál lhát a z podvodů obviňovat jen své politické oponenty. Přitom „nucené“ testování neočkovaných osob tam, kde očkovaní mají volný přístup, je jeden velký podvod na českých občanech.

Diskuze o očkování se rozšířila i na možnost celoplošného povinného očkování. To však ale není aktuální a minimálně ještě celý příští rok 2022 to aktuální nebude, protože nelze povinně očkovat vakcínami, kterým byla udělena jen podmínečná registrace (v případě nových nedostatečně prověřených vakcín se též používá termín „nouzové použití“). Vakcíny ještě nebyly plně schváleny, poněvadž o nich nejsou známy všechny potřebné údaje, které se týkají zejména dlouhodobějších pozitivních i negativních účinků. Také proto je udivující, že vláda tyto vakcíny tak vehementně prosazuje a nutí skrze podvodnou manipulaci a diskriminaci neočkované osoby k něčemu, k čemu by se každý měl rozhodnout svobodně bez jakékoli perzekuce pro příslušnost k neočkované skupině.

Ohledně povinného očkování existuje v současné době celá řada dalších překážek, k nimž patří nejen překážky zdravotní a odborné, ale významnou měrou také překážky právní. Překážky se svým obsahem vzájemně překrývají, což můžeme vidět právě na překážce ve formě toho, že vakcíny jsou jen podmínečně registrované. Zde existují překážky jak právní, tak zdravotní i odborné a mohli bychom přidat i překážku politickou: Kdo z politiků si dnes dovolí prosazovat a implementovat celoplošné povinné očkování, aniž by nepomyslel na politické důsledky?

Z výše uvedeného hlediska k povinnému očkování je udivující, že AntiCovid tým v prvním bodě svého stanoviska píše následující:

„Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování.“

Z čeho AntiCovid tým vychází, když si myslí, že by očkování mohlo být povinné? Cožpak vakcíny jsou už na takové poznané úrovni, aby se jimi mohlo očkovat povinně? Udivující je i to, že tým spojuje povinné očkování jen s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Když už, tak tým měl v této věci vyzývat vládu jako celek, a nikoli jen MZd, které ani svá jednotlivá opatření nemůže nařizovat bez předchozího souhlasu vlády (to je litera zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19).

O skupině neočkovaných se často mluví jako o odmítačích nebo odpíračích či odpůrcích očkování, což je dáváno do spojení s něčím špatným. Ale pokud někdo svobodně odmítá dobrovolné očkování, které ani nemůže být za stávajících podmínek povinné, tak je to jen jeho legitimní volba, na kterou má nezpochybnitelné právo. A může dokonce svobodně vyjádřit svůj názor na očkování, s nímž nemusí jiní souhlasit. Vyjádřit svůj názor je v demokratické společnosti zcela běžné, vhodné a očekávané. Něco jiného než vyjádření vlastního názoru je tento názor aktivně vnucovat ostatním se snahou je přesvědčit, že tento názor je jediný správný. To naopak ukazuje na omezenost šiřitelů takzvaných jediných správných názorů. Avšak v prvé řadě je to vláda, která by neměla šířit „jediné správné názory“, ale názory nebo stanoviska či závěry, které se v maximální možné míře opírají o fakta a pravdivé údaje.

Jenomže vláda nám naopak předkládá dezinformace o jakési bezinfekčnosti očkovaných, na základě čehož se rozhodla testovat jen neočkované. Vládě přitom vůbec nevadí, že svým rozhodnutím diskriminuje jednu skupinu osob. Dále nám vláda vnucuje názor, že očkování novými a dosud nedostatečně prověřenými vakcínami je jedinou možnou cestou. Ale jak hodně se tento názor přibližuje pravdě? Pokud je to podle vlády jediná možná a správná cesta, tak by nám vláda už nyní měla také umět říct, jak často se budeme muset očkovat proti nemoci Covid-19 v příštích deseti letech, a rovněž to, jak budou současné vakcíny účinné proti novým variantám virusu SARS-CoV-2, jenž způsobuje nemoc Covid-19. Jenže když na tohle nedokážou odpovědět lékaři příslušných odborností, pak na to nedokáže odpovědět ani vláda.

Vláda se tímto způsobem uchyluje k laciným tvrzením, která nejsou věrohodná. Vláda by naopak měla poctivě sdělit co ví a co neví, a hlavně by měla podporovat dobrovolnost v očkování, když už ji Babiš jako předseda vlády na počátku očkování jednoznačně potvrdil. Proč se vláda najednou snaží zmanipulovat neočkovanou veřejnost a udělat z očkování tzv. „dobrovolně-povinnou“ aktivitu?

Žalostná manipulace vlády byla korunována jakousi „brutální kampaní“ ve prospěch očkování, skrze kterou se vláda snaží zmanipulovat skupinu neočkovaných (kromě jiných prezentací představil tuto kampaň i premiér Babiš ve svém videopořadu Čau lidi ze 7. listopadu 2021). Během této kampaně jsou ukazovány fotografie osob zemřelých nebo umírajících v souvislosti s onemocněním Covid-19, přičemž fotografie jsou doplněny podivnými slogany typu „Neměl čas na očkování“, „Nevěřila, že očkování pomůže“, „Měl svou pravdu“, „Měl plno výmluv“, „Uvěřil dezinformacím“, „Říkala, že není ovce“ apod. Ale opravdu hloupou třešničkou na vládním dortu a gólem do vlastní branky je slogan „Nestihl třetí dávku“.

Pokud člověk trochu uvažuje, pak se musí zarazit nad tím, zda uvedené slogany opravdu vystihují postoj osoby na fotografii. Aby to byla kampaň věrohodná, měla by vláda prokázat, že se slogany pojí k jednotlivým osobám. Jenže ve skutečnosti se jedná jen o reklamní slogany, které s lidmi na fotografiích nesouvisejí. To redaktorům deníku Echo24 přiznal mluvčí Ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl (viz článek na webu Echo24.cz). Nechceme rozporovat úmrtí daných osob, ale kampaň se tímto zjištěním snižuje na trapnou úroveň. A zvláště trapně pak působí slogan „Uvěřil dezinformacím“, když si v této souvislosti uvědomíme, že je to vláda, která šíří dezinformace o jakési bezinfekčnosti očkovaných, což je spjato s dezinformací o tom, že očkovaní lidé virus nepřenášejí, protože oni jsou podle vládních úředníků bezpeční pro kolektiv (tak se vyjádřila i náměstkyně ministra zdravotnictví – viz její přesné tvrzení níže).

Slogan „Měl svou pravdu“ je hodně zavádějící, protože pravda je jen jedna, to ostatní jsou jen různá tvrzení nebo názory, které se k pravdě přibližují, anebo se od ní naopak oddalují. Na světě není tolik pravd, kolik je obyvatel planety. To se jen tak říká, že každý má svou pravdu, ale ve skutečnosti má každý jen svůj názor. Správně tedy mělo být vyjádřeno, že „Měl svůj názor“, avšak to není tak chytlavé, jako když se použije slovo „pravda“. Navíc výraz „názor“ už jasně značí, že je to věc, na kterou má každý právo. Mohli bychom se tedy ptát, zda je to špatně, když má někdo svůj názor, a třeba i mylný. Stejně tak můžeme namítnout, že zde selhala spíše vláda, která nedokázala pravdivě a bez jediné úmyslné dezinformace lidem vysvětlit, jak se věci mají. Jakmile občan rozpozná, že mu vláda lže, ztrácí k ní důvěru. A Babišova vláda od svého počátku zalhala už mockrát.

Nejbizarnějším ze všech sloganů je slogan „Nestihl třetí dávku“, čímž vláda překvapivě cílí i do řad očkovaných osob. Skupina očkovaných osob musí být tímto sloganem zděšena, protože těmto osobám vláda vlastně říká, že i když mají za sebou dvě očkovací dávky, tak stále mohou umřít, pokud si včas nenechají aplikovat třetí dávku. Někteří lidé si určitě řeknou, že když si nechají dát třetí dávku, tak mohou očekávat slogan „Nestihl čtvrtou dávku“. Za dosavadního přístupu vlády by to nebylo až tak překvapivé. Opravdu si vláda myslí, že tahle kampaň je povedená?

Poznámka: Slogan „Nestihl třetí dávku“ je zmíněn ve výše uvedeném článku na webu Echo24.cz a vyobrazení sloganu ve spojení s fotografií lze nalézt v článku na portálu Seznam Zprávy (v přehledu fotografií na konci článku pod anketou).

Na závěr toto souhrnné hodnocení doplníme o výše avizované vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, která je specialistkou na imunologii. Náměstkyně Vašáková v pořadu ČT Události ze dne 27. října 2021 na zavádějící otázku moderátorky Marcely Augustové ohledně prokazování bezinfekčnosti na pracovišti prohlásila následující:

„Ano, já si také nemyslím, že to je nesmyslné opatření. Je to opatření, které zcela legitimně zavedla řada evropských zemí, které chtěly v podstatě udělat bezpečnější pracoviště, nemuset zavírat provozy a vyjádřit jasný postoj k tomu, že očkovaný pracovník je pro kolektiv bezpečný, a ten neočkovaný prostě bezpečný není, tak se musí prokázat testem, který říká ano, můžu na pracoviště, nikoho nenakazím.“

Náměstkyně Vašáková zcela vážně prohlásila, že očkovaný pracovník nemůže nikoho nakazit, protože tuto schopnost má podle ní jen neočkovaný pracovník, který se proto musí testovat. Bylo by zajímavé zjistit, jak by se paní náměstkyně popasovala s otázkou, zda je bezpečnější netestovaný očkovaný pracovník, nebo testovaný neočkovaný pracovník. Náměstkyně Vašáková měla již více zavádějících až dezinformačních výstupů v České televizi a v Českém rozhlase, a nejen v případě jejího vystupování bychom mohli říct, že odborník se zlehka diví, ale laik přímo žasne. Anebo by to mělo být obráceně? Ono je to jedno, protože dnes u některých odborníků nepoznáme rozdíl při srovnání s laikem.

A na úplný závěr podtrhneme prohlášení, že pokud chce být vláda opravdu svrchovanou a kompetentní vládou, tak se nemůže ve svém rozhodovacím procesu* řídit podle postoje cizích vlád ani se odvolávat na opatření v cizích zemích. To však česká vláda neumí, jelikož z úst vládních úředníků často slýcháváme, že tak to mají i ve Velké Británii, v Německu nebo v Rakousku. Pak to vyznívá, jako by se vláda či Ministerstvo zdravotnictví bály svá rozhodnutí odůvodnit vlastním výkladem. Z cizích zemí je možné se poučit, ale rozhodnutí musí být nezávislé a nestranné. Vláda ale trvale ukazuje svou politickou závislost na západních zemích a vždy straní jedné skupině osob. Nyní straní skupině očkovaných lidí, které se snaží falešně prezentovat jako plně imunizované a bezinfekční osoby.

Vybrané související zpravodajské produkty:


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 13114
Souhrnné hodnocení
© 2021 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty