Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (13113)

Produkt přímo navazuje na zpravodajský výstup 13111, kde jsme podrobně vysvětlili zákulisní machinace personálu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) a premiéra Andreje Babiše. V této záležitosti se nejedná o to, že personál KPR v čele s Vratislavem Mynářem nechtěl nebo snad ani nemohl sdělovat konkrétnosti o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, ale především o to, že naopak veřejnosti poskytovali lživé informace o tom, jak se prezident doslova nesmírně těší na povolební vyjednávání, jak k tomu v Lánech velmi pečlivě připravuje svou strategii, jak vzniká plán schůzek apod. Personál Hradu se těmito výmysly snažil vytvářet dojem, že prezident je ve „skvělé“ formě, přitom nejpozději 5. října 2021 už všichni jeho blízcí spolupracovníci věděli, že prezident by kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu měl být převezen zpátky do nemocnice, odkud byl propuštěn 22. září 2021. Vedoucí KPR Vratislav Mynář však těsně před volbami odmítal, že by měl Zeman vážné potíže, k čemuž dodával, že hospitalizace prezidenta není v plánu.

Zemanovo zdraví je nenávratně poškozeno a jeho hospitalizace mezi dny 14. až 22. září 2021 měla sloužit k tomu, aby se dostal do dostatečné formy, která mu měla vydržet pro období voleb do Poslanecké sněmovny a pro krátké období po nich. Ale ještě před volbami bylo jasné, že Zeman v žádné dobré formě není, naopak se jeho zdravotní stav zhoršoval. Avšak z důvodů jeho politické podpory Babišovi bylo nutné, aby Zeman na lánském zámku setrval alespoň do nedělní schůzky s Babišem dne 10. října 2021. Tato schůzka ale byla jen pouhým divadlem pro veřejnost, přičemž snahou bylo vytvořit zdání, že se Zeman s Babišem sešel a že Babišovi vyjádřil podporu. Nic z toho se ale nestalo, proto Babiš ze zámku v Lánech doslova ujel před novináři, aby se nemusel k ničemu vyjadřovat a nemusel odpovídat na žádné otázky novinářů – nechtěl se zamotat do svých vymyšlených slov. Dříve se Babiš vždy po schůzce v Lánech zastavil u novinářů, kteří čekali u hlavního vjezdu do objektu zámku. 

Babiš mlčel i druhý den a teprve až v úterý 12. října, tedy po 48hodinovém mlčení předstoupil před novináře a náhle oznámil, že mu prezident Zeman na nedělní schůzce sdělil, že ho chce pověřit sestavením vlády. Babiš své oznámení ještě vylepšil v neděli 17. října ve svém videopořadu Čau lidi, když uvedl, že mu prezident sdělil, že mu k sestavení vlády dá dokonce dva pokusy. Babiš celé dny přemýšlel, co mu vlastně prezident na nedělní schůzce řekl, než byl schopen to oznámit veřejnosti. Měl snad Babiš krátkodobou ztrátu paměti, že nedokázal tyto informace v několika slovech sdělit novinářům už při svém odjezdu z lánského zámku? (Bližší objasnění viz předcházející produkt 13111.)

Andrej Babiš i vedoucí KPR Vratislav Mynář tvrdí, že nedělní převoz prezidenta Zemana z Lán do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) po schůzce s Babišem byla plánovaná záležitost. To je ale jenom další hloupá manipulace ze strany těchto dvou osob, a to už jenom proto, že Mynář těsně před volbami tvrdil, že hospitalizace prezidenta není v plánu (viz výše). Bylo to tedy plánováno, nebo to nebylo plánováno? Aktéři dění nám opět předkládají dvě verze jedné události, což je zřetelným znakem lhaní (podrobněji k odhalování lhaní viz předchozí produkt 13111, kde u Babišových vyjádření odkrýváme dvě verze pro jednu konkrétní popisovanou událost).

         

  

  

Poznámka: Ten, kdo mluví pravdu, opakuje i s odstupem času to samé a jeho opakované výpovědi se obvykle liší jen v detailech, které však nerozporují hlavní sdělení. Když někdo mluví pravdu, tak mluví o tom, co zažil, popřípadě co viděl, slyšel nebo četl, čímž opakovaně předkládá ten samý obraz, který má uložený ve své mysli. Odlišnosti mohou nastat v tom, že dotyčný občas zapomene doplnit některé kousky z celkového obrazu, anebo že postupem času si některé kousky obrazu vybavuje hůře. Ten, kdo neříká pravdu, tak nevypovídá o tom, co má z vlastního poznání uložené ve své hlavě, ale vymýšlí si čili myšlenkově improvizuje. Pro takového člověka je obtížné opakovat ve své řeči ten stejný vymyšlený obraz, neboť ten obraz není kvůli absenci osobního poznání uložený v jeho mysli. Dobrý lhář si takový obraz umí ve své mysli vytvořit, avšak i on se v něm může ztrácet s ohledem na časový vývoj, zvláště ukáže-li se, že některé nové reálné souvislosti do tohoto obrazu nezapadají. Je těžké vytvořit umělý obraz tak, aby byl v souladu s budoucím vývojem a aby i v budoucí době skryl svou vymyšlenost. Inu pravdu nelze jen tak přelstít. Je to především otázka diváků, čtenářů a posluchačů, kteří mají tendenci se nechat zmanipulovat nebo ošálit.

     
 
 

Pokud byl Zeman podle personálu KPR v pořádku a byl schopen schůzky s Babišem, proč by byl dopředu plánován jeho převoz do nemocnice specializovaným zdravotnickým vozem v podobě mobilní jednotky intenzivní péče? Tento specializovaný vůz si není možné objednat dopředu jako taxi. Tato mobilní JIP vyjíždí jen v aktuálních a naléhavých případech, případně převáží vážně nemocného pacienta mezi zdravotnickými zařízeními. Pokud bychom měli připustit, že převoz byl plánovaný, tak by to pak znamenalo, že Zemanovi byla lékařská intenzivní péče poskytována již v době, kdy pobýval na zámku v Lánech, kde byl účelově držen (snad s jeho souhlasem) právě kvůli naoko odehrané schůzce s Babišem, což měl být signál pro politickou opozici.

Mynář zalhal i v tom, když tvrdil, že Zeman při převozu do nemocnice usnul. Tím chtěl odůvodnit Zemanovo bezvládné tělo při jeho vykládání ze sanitního vozu. Takže podle Mynáře si Zeman několik dnů předem objednal mobilní JIP, aby se v ní mohl po cestě do nemocnice prospat, a to tak tvrdě, že se probudil až po nějaké době na nemocničním pokoji. Pokud personál KPR tohle považoval za přirozený spánek, pak není divu, že zejména Mynář a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček veřejnosti trvale předkládají, jak je Zeman stále v pohodě a jak se už těší na schůzky s předsedy politických subjektů. Jenže tohle opakují od počátku Zemanovy hospitalizace, ale od té doby už uplynuly téměř čtyři týdny a Zeman se sám za tu dobu dosud k povolební situaci ani písemně, ani hlasově nevyjádřil. Ani nepotvrdil Babišova slova o tom, že ho dvakrát pověří sestavením vlády. To je divné už jenom proto, že Mynář i Ovčáček zároveň opakovaně tvrdí, že Zeman se denně sám z médií seznamuje s aktuálním děním doma i v zahraničí (údajně si sám čte denní monitoring tisku). Zeman je tedy schopen vše sledovat a chápat, ale zřejmě nemá potřebu se zatím k ničemu vyjadřovat. Pravděpodobně chce být originální, jak nám sdělil dnes již bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (hnutí ANO) po návštěvě prezidenta v nemocnici (podrobně k této návštěvě viz produkt 13112).


Výše uvedené věci jsou společně s dalšími souvislostmi (např. vyvracení Babišových lží v pořadu Press klub na Frekvenci 1) zevrubně rozebrány v předcházejícím produktu 13111 včetně odkazů na příslušná vyjádření a rozhovory. Než budeme pokračovat v našem tématu, chceme ještě poukázat na jednu lež, která byla natolik viditelná, že jsme ji nemohli ponechat bez povšimnutí. V rámci povolebního večerního vystoupení dne 9. října 2021 řekl Babiš následující:

„(…) A my uvidíme, jak pan prezident… ehm, jak se rozhodne. Já předpokládám teda, aspoň tak mi bylo řečeno, že ty rozhovory začnou až ve středu, a jestli mě pověří, nebo nepověří, nebo jak to bude, to se samozřejmě dozvíme. (…)“

Babiš ještě v sobotu večer 9. října uváděl, že povolební rozhovory s prezidentem začnou ve středu, což už v tu dobu nemohla být pravda. Zase se nám tady tlučou dvě verze jedné události. Zeman měl ve středu 13. října zahájit povolební rozhovory s představiteli sněmovních stran a hnutí, ale podle jiných pozdějších Babišových a Mynářových slov měl Zeman již v době Babišova vystoupení naplánovaný převoz do ÚVN, a to mobilní JIPkou. Převoz byl údajně naplánovaný na neděli 10. října po setkání s Babišem. Dnes už víme, že Zeman byl převezen na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), která je jednou z klinik v objektu ÚVN. Potom ale i tato klinika pro umístění Zemana musela být předem plánována, což neodpovídalo tomu, že by měl Zeman o tři dny později zahájit nějaké rozhovory. K tomu doplňme, že jasnou ukázkou prezidentova špatného stavu bylo už to, že nebyl schopen odvolit v oficiální volební místnosti. Zemanův zubožený stav nám dokonce přiblížil mluvčí Ovčáček, když Zemanovy fotografie z volebního aktu na lánském zámku vystavil na sociální síti Twitter. Přesto si Mynář s Ovčáčkem trvali na svém a tvrdili, jak se prezident nesmírně těší na povolební vyjednávání a že už vzniká plán schůzek. Ale proč byl tedy na neděli 10. října podle Mynáře naplánován jeho převoz mobilní JIPkou na KARIM?


Abychom to před přistoupením k další části produktu nějak shrnuli, tak v případě kancléře Mynáře a mluvčího Ovčáčka (a z hlediska celku i v případě Babiše) se nejedná o to, že říkají či uveřejňují o Zemanovi málo informací, nýbrž o to, že když už něco říkají nebo uveřejňují, tak to není zcela pravdivé – jinými slovy jejich sdělení obsahují i lživá tvrzení (nazýváme věci pravými jmény).


V další části zpravodajského výstupu rozebereme Babišův videopořad Čau lidi ze 17. října 2021 ohledně údajné schůzky s prezidentem. K tomu připomeneme jednu Babišovu politickou intriku a jedno jeho lhaní z minulých let, abychom zdůraznili, že se ze strany Babiše nejedná o ojedinělé prohřešky (tím samozřejmě netvrdíme, že je Babiš horším politikem než jeho političtí soupeři – vesměs jsou politici ze sněmovních stran a hnutí jedno a to samé, což je ve výsledku pro Českou republiku nepříznivé – nikdo z politiků nehájí skutečné zájmy ČR, ale jen pro vlastní prospěch bojují mezi sebou o přístup ke státnímu vrcholu, kde se snaží udržet – více viz předchozí produkt 13111). Dále zhodnotíme vystoupení prezidentovy manželky Ivany Zemanové, přičemž odůvodníme, proč bylo její vystoupení nepatřičně ohlášeno a obsahově nevhodně vyplněno a proč se konalo zrovna v době jiné zvláštní události. A na závěr se vyjádříme k samotné hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana.

Poznámka: Návštěva Radka Vondráčka v ÚVN s podepsáním dokumentu prezidentem republiky ohledně svolání zasedání Poslanecké sněmovny byla z tohoto tématu kvůli obsáhlejšímu objasňování detailů vyjmuta a převedena do samostatného produktu (viz produkt 13112).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty