Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (13112)

Návštěva nyní již bývalého předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (hnutí ANO) u hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) je z hlediska zpravodajské analýzy natolik zajímavá, že jsme se rozhodli zařadit ji do samostatného zpravodajského produktu (původně měla být součástí navazujícího produktu k analytickému výstupu 13111).

Ve výstupu zmíněném v závorce výše a publikovaném 18. října 2021 jsme uvedli, že ozřejmíme, proč byl dokument o svolání zasedání Poslanecké sněmovny sepsán několik dní před tím, než Vondráček navštívil prezidenta v ÚVN. Tuto skutečnost potvrdil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář při svém vystoupení 21. října, avšak nijak blíže to nevysvětlil.

Součástí Mynářova tiskového brífinku dne 21. října byl audiovizuální záznam v trvání 25 sekund, na němž je vidět, jak prezident Zeman v nemocnici podepisuje dokument se svým rozhodnutím o svolání zasedání Sněmovny na 8. listopadu 2021. Novináři si sice všimli, že prezident na záznamu podepisoval nedatovaný dokument, ale již o týden dříve 14. října, kdy měl být dokument podepsán a kdy byl Vondráčkem později téhož dne veřejně představen, si měli povšimnout a řešit, proč bylo na dokumentu ručně dopsané datum. Někdo namítá, že je to u těchto dokumentů běžné, jenže to není zcela správná námitka. A už vůbec není běžné, aby někdo jako důkaz ukazoval před objektivem záznamového zařízení podepsaný dokument bez uvedení data, kdy byl podepsán. Co tím chtěl kancléř Mynář vlastně dokázat? Že je neschopným vysokým úředníkem, který neumí doplnit datum, anebo že intrikuje? Jiná možnost neexistuje!

Způsob, jakým bylo datum doplněno, nemůže obstát. A už vůbec nemůže tento akt podpisu obstát ve spojení se souvisejícími fakty. Zkrátka nikoli jedna věc, nýbrž hned několik věcí dokládá, že celá záležitost je politickou intrikou, v níž vystupuje premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) se svým věrným podřízeným Radkem Vondráčkem a na druhé straně se stejným cílem pak kancléř Mynář se svým pomocníkem Jiřím Ovčáčkem (prezidentův mluvčí).

Dohady přes média mezi Babišem a Mynářem nevylučují ani jednoho z politického pletichaření. Tyto dohady pouze ukázaly, že se něco nepovedlo, přičemž především Babiš je tím, který se snaží ochránit sám sebe a neváhá veřejně shodit ostatní včetně svého služebníka Vondráčka (i když toho jenom dočasně a bez nějakých dopadů, tedy zase jenom naoko pro veřejnost jako to bylo například s Jaroslavem Faltýnkem – viz produkt 11145).

Vše výše uvedené objasníme v další části produktu, přičemž se zaměříme na fakta z událostí a vyjadřování zapojených politiků a úředníků mezi dny 14. a 21. října 2021. Rovněž poukážeme na to, jak Vondráček v exponovaném dni lhal reportérům České televize a jak reportéři ČT neumějí svou práci odvádět na skutečně profesionální úrovni. Přirozeně také rozebereme audiovizuální záznam, který 21. října představil Vratislav Mynář. Na tomto záznamu, který má pocházet ze dne 14. října, je kromě jiných věcí jedna zvláštnost, jež se neshoduje s reálnou situací právě onoho exponovaného dne 14. října. (Před přečtením analýzy je vhodné se nejprve seznámit s obsahem produktu 13111.)

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty