Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (13111)

Dříve existovalo pravidlo, že pokud někdo chtěl vyvíjet klamnou činnost* se záměrem oklamat určitou cílovou skupinu lidí, musel do svého klamání kvůli přesvědčivosti a věrohodnosti zahrnout alespoň 50 % pravdy. Avšak s rozmachem schopností a možností sdělovacích prostředků a pokrytí veškerého dění všudypřítomnými terénními novináři (reportéry a zpravodaji) se tento požadavek na zahrnutí pravdivých informací z důvodu zajištění úspěšného klamání navýšil na více než 50 % celkového obsahu. Jenže politici a personál pracující pro politiky se při klamání mezi sebou a při klamání veřejnosti ani trochu nezaobírají tím, zda jsou v jejich klamu nějaké pravdivé informace. Aktuálně tento přístup nyní předvádí personál Pražského hradu a vedoucí funkcionáři z hnutí ANO.

Po volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly 8. a 9. října 2021, se dění na české politické scéně točí kolem prezidenta Miloše Zemana. A i když to vypadá, že Zeman na toto dění nemá vliv, protože on sám je nyní hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, tak musíme zdůraznit, že všechno aktuální dění vychází od Zemana, který dal tomuto dění impuls ještě před volbami. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář pouze kopíruje chování a trvalé požadavky Miloše Zemana. Mynářovi to samozřejmě ulehčuje jeho povaha, skrze kterou si je se Zemanem blízký, a tudíž mu nejsou žádné politické intriky cizí (v produktu 13036 jsme na faktickém příkladu vysvětlili, proč je Vratislav Mynář politicky nespolehlivou osobou, a také to, proč ho Zeman v dané záležitosti falešně hájil).

K celkové povolební situaci se hodí připomenout text z produktu 11153 Úskočný a falešný premiér Babiš, jeho nemohoucí družstvo ministrů, zmatená i zrádná politická opozice a pokrytecký i prospěchářský prezident Zeman. V následujícím textu jsou ve vztahu k české politické scéně naznačeny Zemanovy priority:

         

  

  

Vláda i opozice postupují stejně nevhodným a pokryteckým způsobem. Vláda se trvale podřizuje cizím mocnostem a koná podle jejich potřeb. Politická opozice sice řeční proti Babišovi, ale ve skutečnosti svými chybami nebo pasivitou, nutno dodat, že často úmyslnými chybami a úmyslnou pasivitou, podporuje Babišovu politiku, která je pro Českou republiku nevýhodná. Jak vláda, tak opozice úspěšně přeměňují Českou republiku na satelit západních mocností, přitom vykládají, že už nikdy nechtějí být satelitem, jako tomu bylo za éry Sovětského svazu. A tak tu máme situaci, kdy opozice kritizuje Babiše a kdy Babiš v obráceném gardu láteří na opozici, ale přitom všichni zastupují a prosazují stejnou politiku, pouze se přou o to, kdo bude u kormidla.

A co na to prezident Miloš Zeman? Ten řeší jen to, na čem má svůj osobní zájem, nebo to, co je spojeno s jeho blízkými spolupracovníky a s budoucím zajištěním jeho rodiny. A pokud se občas s nějakým zajímavým názorem vloží do některých palčivých problémů, pak se obvykle jedná jen o snahu se předvést. Zeman totiž těží z toho, že je „jenom“ prezidentem. Ačkoli prezident republiky patří do výkonné moci, tak není součástí vrcholného orgánu výkonné moci. Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda a prezident stojí mimo vládu a za činnost vlády ani neodpovídá – vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Zeman si tak může řečnit o čem chce a nemusí své řeči převádět do praxe a prokazovat je svými skutky.

     
 
 

Výše uvedený produkt včetně předloženého textu byl na webu EXANPRO publikován 8. dubna 2021. Týden nato (17. dubna) se Babišova vláda i opozice podvolily požadavkům cizí moci „tlačeným“ přes BIS* a jejího ředitele Michala Koudelku, čímž se v nové verzi rozpoutala stará kauza „Vrbětice“. Tato kauza je kolosální ukázkou, jak se vláda i opozice podřizuje cizím zájmům a jak jsou všichni čeští politici manipulovatelní (SPD nevyjímaje – viz produkt 11164). Rovněž Zeman se tomuto příběhu podřídil (jeho projev k příslušné záležitosti byl slabý a v mnoha bodech rozporný). Zeman není bojovníkem za spravedlnost, ale za své osobní zájmy. Nikomu z politiků nevadí, že Policie ČR v této věci ani po uplynutí šesti měsíců dosud nezahájila trestní stíhání*, jelikož stále nedisponuje relevantními* důkazy* o údajném ruském zapojení (podrobněji ke kauze „Vrbětice“ v novém smyšleném formátu viz produkt 11158 s odkazy na související produkty uvnitř analytického dokumentu).

K hodnocení české politické scény a jejího vývoje po sněmovních volbách se vrátíme v jiném produktu – nyní chceme poukázat na komplot Hradu vycházející ze Zemanových osobních priorit. V textu výše je zmínka o tom, že Zeman kromě jiného řeší budoucí zajištění své rodiny, což se může týkat také zajištění jeho blízkých spolupracovníků. A právě na základě těchto priorit vznikl oboustranně výhodný tandem Zeman–Babiš. V tomto tandemu není žádný národní zájem – to už jsme doložili například na postoji obou státníků ke kauze „Vrbětice“. Fakta o tom, že Zeman s Babišem a ani opozice nevystupují v zájmu ČR jsou naznačena ve shrnujících bodech v závěru produktu 11153 (v některých bodech jsou uvedeny odkazy na související produkty).

Zeman svou výhradní podporu Babišovi vyjádřil již 6. června 2018, kdy i poté, co Babišova nová vláda nezískala od Poslanecké sněmovny důvěru, jmenoval Babiše podruhé předsedou české vlády. Zeman to učinil i přesto, že Babiš v té době už několikrát prokázal, že hájí cizí zájmy (podrobněji viz druhá půlka produktu 11080).

V následující části objasníme, proč současný zákulisní vývoj kolem prezidenta Zemana fyzicky započal den po ukončení sněmovních voleb, tedy v neděli 10. října 2021, kdy se Babiš dostavil do Lán na plánovanou schůzku s prezidentem. Ve skutečnosti se v té době už o žádnou schůzku nejednalo, ale byl to ze strany Hradu se zapojením Babiše jakýsi „krycí manévr“ (objasnění viz další část produktu). Taktéž vysvětlíme politickou machinaci, kdy Babiš v úterý 12. října po „záhadném“ 48hodinovém mlčení náhle oznámil, že mu prezident Zeman na nedělní schůzce sdělil, že ho chce pověřit sestavením vlády.

Ještě podivnější, ale stejně falešná jsou Babišova slova z jeho vystupování v rozhlasové stanici Frekvence 1 v diskusním pořadu Press klub dne 15. října, a především pak slova z jeho nedělního videopořadu Čau lidi (17. října), kde Babiš najednou uvedl, že mu prezident Zeman řekl, že mu dá dva pokusy (rozuměj, že Zeman využije své možnosti jmenovat Babiše premiérem dvakrát – podruhé v případě, že by potenciální nová Babišova vláda nezískala ve Sněmovně důvěru). Na vystupování Andreje Babiše ukážeme znaky lživého vyjadřování. A též připomeneme Babišovy intriky a lhaní z předešlých let, které opakovaně potvrzují jeho bezcharakternost, jež se u takovýchto osob jen tak nemění.

Dále zhodnotíme vystoupení prezidentovy manželky, která se v této situaci uvolila k nevhodnému výstupu, při kterém znenadání a jako „nezaměstnaná“ vystoupila za Pražský hrad (tiskový brífink na Pražském hradě svolal bez uvedení podrobností tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček). Vzhledem k výše zmíněným prioritám prezidenta Zemana se další politický vývoj dotýká i paní Zemanové, a možná proto se nechala přesvědčit k tomuto nepatřičně ohlášenému a nevhodně vyplněnému vystoupení (proč to nebyl nápad paní Zemanové je vyloženo v navazujícím produktu).

A na závěr se analyticky vyjádříme k aktivitě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (hnutí ANO), při které pokoutně navštívil prezidenta Zemana v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a zcela zbytečně (i když v tom byl skrytý úmysl) si zahrál na „pošťáka“ či kurýra úředních dokumentů. V rámci této analýzy rozebereme Vondráčkovo vyjádření i dokument údajně podepsaný Milošem Zemanem, k čemuž ozřejmíme skutečnost, že dokument byl sepsán několik dní před tím, než Vondráček navštívil prezidenta v nemocnici. Odpovíme také na otázku, kterou si nikdo neklade, a to proč se Vondráčkova návštěva v nemocnici konala ve stejný den a ve stejnou dobu, kdy se v ÚVN nacházel i předseda vlády Babiš. A také proč se Vondráček krátce před návštěvou nemocnice sešel s Mynářem na Pražském hradě. Taktéž zde ukážeme znaky lživého vyjadřování. Rovněž zmíníme, kde Zeman v ÚVN vlastně leží a co to znamená.

Poznámka: Až potud byl úvod k analytickému dokumentu připravován v době před vystoupením vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře a před následným vystoupením předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který médiím a veřejnosti tlumočil základní body o zdravotním stavu prezidenta Zemana ze zprávy doručené z ÚVN (Mynář vystoupil 18. října v 15.00 hod.).

V celé situaci působilo „úsměvně“, když Vratislav Mynář dne 15. října prohlásil, že po dohodě s rodinou prezidenta Zemana v dalším týdnu vystoupí na tiskovém brífinku a vyvrátí lži, které se šíří. Jenže čí lži měl Mynář na mysli? Napadají nás jenom představitelé hnutí ANO a personál Pražského hradu. Mynář nakonec vystoupil 18. října v 15.00 hod. s krátkým čtyřminutovým proslovem bez možnosti otázek. Nic nevyvrátil a nic bližšího neřekl, naopak přidal další lži, a hlavně se soustředil na obranu své funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Podobně i zde ukážeme slabiny Mynářova projevu.

Jen dvě a půl hodiny po vystoupení hradního kancléře Mynáře vystoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil (Mynář si záměrně pospíšil, aby se svým prohlášením vystoupil ještě před avizovaným brífinkem předsedy Senátu – ještě před polednem 18. října potvrdil Miloš Vystrčil, že obdržel odpověď z ÚVN a že s obsahem zprávy bude chtít v maximální možné míře seznámit veřejnost). Vystrčil ze zprávy z ÚVN obdržené na základě žádosti Senátu sdělil základní body o aktuálním zdravotním stavu prezidenta republiky a o dlouhodobé prognóze tohoto stavu. Ze zprávy ÚVN vyplývá, že prezident Miloš Zeman není v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a že dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta je hodnocena jako krajně nejistá.

V době tiskové konference předsedy Senátu seděl premiér Babiš ve studiu Českého rozhlasu, kde byl hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Téměř na konci pořadu bylo vysílání přerušeno vstupem na brífink Miloše Vystrčila. Po návratu zpět do vysílání pořadu Radiožurnálu se Babiš vyjádřil, že to, co právě slyšel, je pro něho překvapivá informace, což byla pochopitelně další Babišova lež, kterou v celé této ubohé záležitosti doložíme. Babišova prolhanost se stává českým folklórem a Babiš se už dávno zařadil k těm nejprolhanějším politikům na české politické scéně.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty