Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení (13108)

Produkt přímo navazuje na hodnocení 13107, v němž jsme popsali dvě zvláštní události vzniklé 29. a 30. srpna 2021 (podrobněji viz následující odstavce). Tyto dvě události následovaly po jiných dvou událostech: po komplexním útoku* provedeném v Kábulu dne 26. srpna 2021 u letištního vstupu Abbey Gate a po úderu americkým bezpilotním letounem na východě Afghánistánu uskutečněném 28. srpna 2021 proti údajnému „plánovači“ komplexního útoku a jeho „pomocníkovi“, který mu podle Američanů mohl poskytovat jakoukoli podporu (pomoc při plánování útoku, dopravu, ubytování apod.). Američané tyto dvě osoby nazvali „planner“ a „facilitator“. Obě uvedené události (v pořadí první a druhá událost) jsou analyzovány a vyhodnoceny v produktu 12107 a v pokračujícím produktu 12108.

Po těchto prvních dvou výše vyjmenovaných událostech nastalých 26. a 28. srpna se s odstupem jednoho až dvou dnů odehrály další dvě události (viz zmíněné předchozí úvodní hodnocení 13107). V pořadí třetí událostí, která se stala 29. srpna 2021, byl úder řízenou střelou vedený z bezpilotního letounu na civilní vozidlo zaparkované ve dvoře v obytné části Kábulu. Podle vojenských a politických funkcionářů USA představovalo vozidlo bezprostřední hrozbu* pro kábulské letiště, protože údajně bylo naplněno výbušninami. Nikdo už ale nevysvětlil, proč byl na toto vozidlo veden úder v době, kdy zaprvé bylo zaparkované na dvoře obytného prostoru, zadruhé bylo ve vzdálenosti zhruba 3 km od letiště a zatřetí se kolem něj pohybovali civilisté včetně několika dětí. Všichni lidé, kteří se pohybovali na dvoře u zaparkovaného vozidla, zahynuli (přesný počet a věkové rozlišení obětí viz hodnocení 13107). V tomto smyslu je velmi zvláštní a zároveň podezřelé, že se nikdo odpovědných amerických činovníků neptá, proč porušili pravidla pro zahájení bojové akce (v angličtině známé pod termínem „Rules Of Engagement“ – ROE).

V pořadí čtvrtou událostí byla dne 30. srpna americká reakce proti údajným několika vystřeleným raketometným střelám, které měly být vypáleny směrem na letiště. Reakce se týkala použití obranného systému C-RAM [1], jehož prostřednictvím byly podle amerických představitelů vypálené rakety zničeny. Do reakce Američanů lze zahrnout i záhadné zničení civilního automobilu typu sedan, v jehož ohořelém vraku v prostoru zadních sedadel leželo improvizovaně vyrobené šestihlavňové raketometné odpalovací zařízení (šest spojených tubusů – viz obrázek).

O záhadném zničení vozidla typu sedan mluvíme proto, že se k tomu Američané ani slovem nevyjádřili, což má svůj význam (vysvětlení v další části produktu). Američtí činitelé se vyjádřili pouze ke zničení údajně vystřelených raket, ale zničení vozidla s raketometnými tubusy uvnitř vůbec nekomentovali. Záhadné je rovněž to, že nikdo nic neví o osádce vozu, případně o těch, kteří měli obsluhovat šestihlavňový raketomet.

Američtí novináři i televizní redaktoři přinesli o obou výše popsaných událostech (v pořadí třetí a čtvrtá událost) značně zkreslené až dezinformační informace, které jim v prvopočátku účelově poskytly „anonymní“ zdroje z Ministerstva obrany USA, případně „anonymní“ zdroje ze zpravodajské komunity* (více ke zmíněným dezinformacím* viz předchozí hodnocení 13107). Od amerických médií tyto překroucené informace přebírala další média včetně těch českých. Avšak americká strana ve svých pozdějších oficiálních prohlášeních některé prvotně uváděné informace nepotvrdila, přičemž je ani potvrdit nemohla. Oficiální prohlášení byla dosti stručná a obecná, což bylo záměrné, protože američtí představitelé nechtěli zabíhat do detailů, které by mohly odhalit, byť jen částečně, pravdivé pozadí obou událostí.

Reálné pochybnosti o oficiálním odůvodnění obou událostí jsme uvedli již 2. září v úvodním hodnocení 13107, kde jsme zahájili vysvětlování o tom, že americké akce proti údajným cílům v Kábulu nevycházely z faktického základu. Teprve až 11. září se v českých médiích, konkrétně na zpravodajském serveru Novinky.cz, objevil článek s názvem: „Američané si v Kábulu spletli auta. Neodpálili teroristy, ale civilisty včetně dětí, tvrdí NYT“. Článek vychází z videoreportáže deníku New York Times (NYT), která byla na webu NYT publikována 10. září 2021.

NYT v závěru reportáže naznačuje, že si američtí vojáci mohli civilní vozidlo zaparkované ve dvoře splést s později zničeným vozidlem spojovaným s pozdějším odpálením raketometných střel proti letišti, jelikož se v obou případech jednalo o bílou Toyotu Corolla typu sedan. Proto novináři ze serveru Novinky.cz do svého českého titulku k článku zvolili slova o tom, že si Američané v Kábulu spletli auta, k čemuž uvedli, že to tvrdí NYT. Jenomže NYT nic přímo netvrdí, pouze naznačuje a nechává na divácích, aby si z videoreportáže dali věci sami dohromady a domysleli si, proč američtí vojáci takto jednali. Každopádně pravda o pozadí obou událostí v Kábulu se shodnými vozidly není v tom, že by se Američané spletli, nýbrž v tom, že Američané provedli přesně to, co provést chtěli, a to ve vztahu ke všem čtyřem událostem nastalým v období 26. až 30. srpna 2021. Význam prvních dvou událostí (komplexní útok a vzdušný úder na východě Afghánistánu) jsme vyložili v produktu 12108. V nynějším produktu ozřejmíme význam zbylých dvou událostí a následně všechny události spojíme dohromady a objasníme jejich spojitost a celkový význam.

V následující části produktu odborně rozebereme obě zbylé popisované události (celkem se odehrály čtyři události) a odkryjeme jejich zákulisí. K tomu prozradíme způsob, jakým Američané uvolňují informace o svých akcích do médií. Dále vyložíme, proč Američané porušili svá vlastní pravidla pro provedení či zahájení bojové akce (ROE). A v neposlední řadě odhalíme, proč se během necelých čtyř dnů (počítáno na hodiny) odehrály v Kábulu tři různorodé incidenty (zřejmě se jedná o rekordní úkaz), ze kterých USA viní takzvaný Islámský stát Chorásán (IS-K).  

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty