Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a odborný výklad (13105)

Na zpravodajském serveru Novinky.cz byl 18. června 2021 publikován článek, který nesl název „UFO umí ovládat naše jaderné zbraně, zaznívá od amerických expertů“. Obsah článku byl převzat z online zpravodajství amerického deníku The Washington Post a vycházel z rozhovoru, který americkému deníku poskytl Luis Elizondo, jenž v rámci Ministerstva obrany USA vedl Program pro identifikaci pokročilých hrozeb ve vzdušném a kosmickém prostoru (AATIP – Advanced Aerospace Threat Identification Program). Uvedené téma bylo zveřejněno i v dalších zahraničních médiích a z Novinek byl článek posléze přebírán dalšími českými informačními weby.

Přepis rozhovoru s Elizondem byl na serveru WashingtonPost.com zveřejněn 8. června 2021. Rozhovor je sice obsáhlý, ale z tohoto rozhovoru byl na stejném americkém serveru vytvořen volně psaný článek, v němž byly shrnuty základní věci a zároveň do něho byly vloženy vybrané krátké pasáže z rozhovoru ve formě videonahrávek. Pro informaci uvádíme, že článek na Novinkách tvoří svou velikostí asi tak desetinu uvedeného rozhovoru (což je přirozené, neboť Novinky mají stručně informovat o nových událostech a jevech).

Rozhovor je zajímavý, ale v některých bodech rovněž podivný a podezřelý. V následující části produktu se budeme zabývat tím, proč nedávný zaměstnanec Ministerstva obrany USA tak náhle a bez zábran veřejně vystupuje (např. jak je to s jeho závazkem ohledně mlčenlivosti) a proč tvrdí, že prvky UFO [1] či nyní oficiálněji UAP [2] se zajímají o pozemské jaderné technologie a že už několikrát narušily činnost vojenských jaderných zařízení jak v USA, tak v jiných zemích. A proč to tvrdí až nyní v roce 2021, když v médiích vystupuje již od roku 2017. V této souvislosti se zaměříme také na to, jak Elizondo zvláštně rozlišuje formu narušení jaderných zařízení v USA a zařízení v ostatních zemích. K tomu přidáme odborný výklad, proč není jednoduché ani ze strany mimozemských prvků ovládat pozemské jaderné zbraně. Do hodnocení Elizondova vystupování a vyjadřování patří také skutečnost, že byl vojenským zpravodajským důstojníkem*, který se podílel na více zpravodajských operacích* v různých částech světa.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty