Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborný výklad s hodnocením (13102)

Snad všechny české sdělovací prostředky včetně veřejnoprávní České televize v polovině května 2021 oznámily, že Rusko zařadilo Českou republiku na seznam nepřátelských států. Jenže ze strany novinářů a televizních redaktorů se opět jedná o značné překroucení správného významu použitého ruského slova, a tedy o dezinformaci*.

Ani čeští politici, bývalí i současní diplomaté a různí komentátoři se nesnaží tento omyl objasnit. Přitom právě diplomaté tolik dbají na přesný význam slov. Také Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svém webu uvádí, že ruská vláda schválila seznam nepřátelských zemí, kam byla zařazena Česká republika. Toto ministerstvo, které by mělo jako první uvést správný název ruského seznamu, se vůbec nenamáhalo, a naopak pohodlně převzalo dezinformační označení od českých médií, případně úmyslně zvolilo drsnější výraz.   

Neozvali se ani zdánliví bojovníci proti dezinformacím (proto jsou jen zdánliví). Na tom je vidět, že proti dezinformacím bojují jen selektivně podle toho, jak to vyhovuje nastavenému politickému trendu Západu. Navíc tito zarputilí bojovníci označují za dezinformace dokonce názory druhých a různá hodnocení. Názory a hodnocení mohou být různá, i když budou vycházet ze stejných faktů*. Na tom není nic dezinformačního. Avšak právě kvůli odlišnosti názorů a hodnocení jsou některé z nich, které se zrovna jedné skupině nelíbí nebo se jim nehodí, označovány za dezinformace. To je samozřejmě chybné a vyvstává to obvykle z předpojatosti a pokrytectví, či dokonce z připraveného záměru. Názor nebo hodnocení je možné označit za dezinformaci jen tehdy, pokud jsou při nich překrucována výchozí fakta. A to je zrovna případ onoho údajného seznamu nepřátelských států. Rozliční čeští funkcionáři a hodnostáři pak při svých vyjádřeních vycházejí z nesprávného sousloví „nepřátelský stát“. Proto jsou jejich vyjádření často zavádějící.

Na zmíněném ruském seznamu, který je seznamem novým, se prozatím ocitly jen Česká republika a Spojené státy americké. Rovněž v USA se vyskytuje mylný překlad tohoto seznamu, avšak na rozdíl od České republiky se zde z větší části vyskytuje správný překlad použitého ruského termínu. Jako by se čeští novináři a televizní redaktoři stávali zatvrzelejšími mystifikátory v postavení proti ruskému režimu než jejich američtí protějšci. Připomíná to snahu vnutit veřejnosti podobnou dezinformaci o tom, že Rusko ve svých oficiálních dokumentech pokládá NATO za svého nepřítele (podrobné objasnění viz produkt 13044 Termíny jako »hybridní« ani »nepřítel« nenajdeme ve Vojenské doktríně Ruské federace).

V následující části vysvětlíme, jak je to s názvem nového seznamu ruské vlády z pohledu ruského, anglického i českého jazyka. Dále předložíme, jak by byl tento seznam v ruštině nazván, kdyby nás Rusko skutečně označilo za nepřátelskou zemi. K tomu doplníme, proč jsou na seznamu zatím jen dvě země a proč zrovna Česká republika a Spojené státy.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty