Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení a předpověď (13098)

Od počátku dubna 2021 nás média zaplavují články a reportážemi o přesunech ruských ozbrojených sil k ukrajinské státní hranici. Nejedná se o přípravu na vojenskou agresi*, jak někteří novináři, komentátoři a politici vykládají, ale o velmi názornou ukázku možností a schopností ruských sil. A proč se Rusové rozhodli pro takovou demonstraci síly? Protože vzhledem k tomu, jak se věci ze strany Západu od února 2021 vyvíjely, přinesly ruské zpravodajské služby* (SVR* a GRU*/GU*) a ruská diplomacie taková hodnocení a závěry, že se ruská vláda rozhodla pro tuto aktivitu.

V tomto zpravodajském výstupu* se ale nebudeme zabývat tím, co předcházelo aktuálnímu stavu na rusko-ukrajinské hranici, nýbrž se zaměříme na hodnocení zavádějící a nesmyslné, ba přímo zoufalé rétoriky, kterou v první řadě předvádí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pro kterého je prioritou akční plán pro členství v Severoatlantické alianci (NATO MAP – NATO Membership Action Plan). K dalším pošetilým a pokryteckým „rétorům“ převážně patří americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a někteří představitelé Evropské unie jako například vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell Fontelles. Dále objasníme (připomeneme), proč ukrajinští představitelé od počátku lžou, když říkají, že nadále podporují variantu mírového politického a diplomatického urovnání konfliktu na základě podmínek stanovených v poslední minské dohodě nazvané Minsk II. Avšak především vysvětlíme, proč není budoucnost Ukrajiny příznivá a proč Ukrajina nebude nikdy přijata do NATO, což je ostatně stejný osud také Gruzie a Moldavska. Taktéž objasníme otázky ohledně rozpoutání většího ozbrojeného konfliktu*, či dokonce třetí světové války*.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty