Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení (13092)

Produkt volně navazuje na dokument 13091, v němž jsme ohledně prezidentských voleb v USA přiblížili nedostatky korespondenčního hlasování (mail-in voting), podivnosti s takzvanými „dočasnými hlasovacími lístky“ (provisional ballots) a další negativní záležitosti. Co se týče amerických států uvedených v nadpise, tak podrobnou analýzu voleb jsme předložili zatím jen ve spojení se státem Wisconsin (viz produkt 13089produkt 13090).

Druhým státem, na který jsme se podrobněji zaměřili je Pensylvánie, ale než předložíme analytický produkt o vývoji sčítání hlasů v Pensylvánii, nabídneme nejprve souhrnnou analýzu a hodnocení vývoje sčítání hlasů ve všech uvedených státech s prezentováním zajímavých faktů.

Americké státy Wisconsin (WI), Pensylvánie (PA), Georgia (GA) a Michigan (MI) patří k těm státům, ve kterých byly zjištěny závažné nedostatky a pochybení během sčítání hlasů odevzdaných při prezidentských volbách. Podivnosti a náhlé obraty začaly ve Wisconsinu a následně v Michiganu, v následujících dnech pak v Georgii a v Pensylvánii. Z hlediska sčítání hlasů se nejednalo jen o hodiny, nýbrž u dvou ze čtyř států dokonce o několik dní, proto se nehovoří o volebním dni, ale častěji o volebním týdnu.

V den voleb 3. listopadu 2020 se volební místnosti v těchto čtyřech státech zavíraly v 19.00 (GA), 20.00 (WI, PA) a 21.00 (MI) hodin místních časů. Ve státech GA, PA a MI je posun času 6 hodin dozadu a ve státě WI pak 7 hodin dozadu oproti ČR. Z našeho časového pohledu se tak nejpozději uzavřely volební místnosti ve státech MI a WI, přičemž v ČR byl v té době již 4. listopad 3.00 hod. ráno. Vývoj sčítání hlasů v rozebíraných amerických státech budeme časově odvíjet tak, jak to mohli z České republiky sledovat čeští občané, tedy s použitím středoevropského času (SEČ).

Čtyři a půl hodiny (7.30 hod. SEČ) po uzavření posledních volebních místností v našich čtyřech rozebíraných státech zbývalo v rámci USA 11 států, kde ještě nebyl jasný vítěz voleb. Do této doby Joe Biden získal 220 volitelů a Donald Trump měl na své straně 210 volitelů (samozřejmě se stále jednalo o neoficiální čili nepotvrzené výsledky voleb). K hranici 270 volitelů nutné pro získání celkového vítězství ve volbách tak oběma kandidátům stále chyběly desítky volitelů (více o systému volitelů viz produkt 11034).

A právě ve vztahu k úředním volitelům bylo v čase 7.30 hod. SEČ (4. listopadu) velmi zajímavé rozložení počtu těchto volitelů podle aktuálních průběžných výsledků ve zbývajících 11 státech. Trump vedl v 8 z těchto 11 států, což mu potenciálně zaručovalo dalších 89 úředních volitelů, a tím i dobrou pozici pro celkové vítězství, pro které potřeboval nejméně dalších 60 volitelů. K rozhodujícím státům, v nichž Trump vedl, patřily právě naše čtyři státy (WI, PA, GA a MI), které Trumpovi ve svém součtu poskytovaly 62 volitelů. V uvedeném čase bylo ve všech čtyřech rozhodujících státech sečteno a rozděleno více než 60 % odevzdaných hlasů (ve státě Georgia to bylo dokonce více než 90 %). Biden vedl ve zbylých třech státech, avšak ty mu zaručovaly jen dalších 19 úředních volitelů, což v této době sčítání hlasů nebyla na rozdíl od Trumpa dobrá pozice pro dosažení celkového vítězství. Od této chvíle se začaly ve čtyřech rozebíraných státech dít jemně řečeno nestandardní věci, přičemž ve všech čtyřech státech se nakonec stal vítězem Joe Biden.

Ke skutečnostem, jež poukazují na nutnost prověřit průběh sčítání hlasovacích lístků (nikoli jejich počet, ale jejich legitimnost – blíže viz produkt 13091), patří dvě základní zjištěná fakta. Zaprvé je to zajímavý fakt, že změny ve vedení ve čtyřech klíčových státech se udály v době, kdy zbývalo sečíst jen několik jednotek procent hlasů. A zadruhé se jedná o podezřelý fakt, kdy před překvapivými změnami v pořadí dvou hlavních kandidátů nastaly v uvedených státech podezřelé několikahodinové až několikadenní pauzy ve sčítání hlasů, přičemž byl k dispozici personál pro třísměnný provoz a ve státech WI, GA a MI navíc nemusel personál vyčkávat na zbytek korespondenčních hlasovacích lístků, protože všechny hlasovací lístky včetně těch korespondenčních musely být odevzdány nebo doručeny do uzavření volebních místností (v PA byla výjimka do 6. listopadu 17.00 hod. místního času, ale i tam komise doporučovala raději doručit všechny korespondenční lístky do uzavření volebních místností).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty