Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení – seriál ČT (13055)

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize (ČT) je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ. Odkazy ke všem dosud zpracovaným případům jsou dostupné v přehledu na konci produktu.

Případ číslo 13 dokládá několikanásobné provinění České televize ohledně zpravodajství o situaci v Sýrii a o situaci na Ukrajině. V rámci zpravodajských a publicistických pořadů přistupují redaktoři ČT k informování o dění na Ukrajině a v Sýrii rozdílným způsobem, a to především v popisování činnosti dvou hlavních soupeřících aktérů – Ruské federace a Spojených států amerických. Na jedné straně se snaží podsunout divákům vše, co snižuje kredit Ruska, a na straně druhé pak zase zamlčet vše, co by naopak snižovalo kredit USA. Pracovníci ČT se tímto způsobem například vyhnuli předložení faktů* o tom, kdo jako první začal porušovat druhou minskou dohodu (tzv. Minsk II), kdo spojil svoji činnost s výročím narození Adolfa Hitlera a kdo skutečně provedl neoprávněný vpád do cizí země.    

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty