Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza (13051)

Produkt navazuje na dokument 13050, jehož obsahem bylo uvedení do situace v záležitosti úniku utajovaných informací* o „odvetné“ vojenské operaci v Afghánistánu, na níž se podíleli čeští vojáci ze 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Následně byla v předchozím dokumentu hodnocena samotná operace – jednalo se o část A) Strůjci útoku a účelová vojenská operace.

V tomto produktu budeme pokračovat bodem B) Manipulace s utajovanými informacemi stupně utajení „TAJNÉ“ (druhý nejvyšší stupeň utajení). Všeobecné hodnocení úniku utajovaných informací o vojenské operaci v Afghánistánu a úlohy novinářů je shrnuto v úvodní části předchozího dokumentu 13050. Nyní rozebereme, proč měla operace proti údajným spolupachatelům stupeň utajení „TAJNÉ“ a jak se tato skutečnost odráží v českém trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) a zákoně o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (zákon č. 412/2005 Sb.). Dále vysvětlíme, proč se jednalo o řízený únik utajovaných informací*, a v jakém smyslu pochybili novináři Lidových novin, kteří utajované informace převzali a jako první je zveřejnili.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.