Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení (13050)

Občané České republiky se náhle 17. října 2018 dozvěděli, že jednotka ze 601. skupiny speciálních sil Armády ČR provedla operaci proti strůjcům útoku, při němž zahynuli tři čeští vojáci (tragický útok se odehrál 5. srpna 2018 – blíže viz produkt 11079 se souhrnným hodnocením incidentu a vojenské mise v Afghánistánu). Avšak skutečnost o strůjcích útoku není tak jednoduchá, aby mohla být převedena na jakousi operaci českých speciálů, při níž byl jeden místní muž zabit a druhý zadržen. Lze navíc oprávněně pochybovat o tom, že by zrovna tyto dvě místní osoby, které se staly cílem vojenské operace, byly přímo spojeny s útokem proti českým vojákům.

Mezi základní fakta patří to, že informaci o údajných strůjcích či spolupachatelích obdržela česká strana od koaličních partnerů a že operace nebyla provedena pouze českými vojáky, nýbrž společně s Američany. Tato dvě fakta již naznačují mnohé. Třetím faktem je zvláštní únik informace o této utajované operaci společně s ještě zvláštnější reakcí odpovědných orgánů, což odkrývá další část celého pozadí (zejména se jedná o způsob úniku a obsah uniklé informace).

Novináři Lidových novin (LN), kteří jako první zprávu zveřejnili, a dále pak reportéři a redaktoři veřejnoprávní České televize (ČT) se nechali ošálit podstrčenými a nevěrohodnými informacemi, které měly vytvořit a podpořit tvrzení náčelníka Generálního štábu AČR o tom, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu (blíže viz produkt 13046 Česká generalita chce provést odvetná opatření proti Tálibánu aneb Vojenský alibismus a podivná hra s neporazitelným protivníkem).

Novináři LN a redaktoři ČT svými mediálními výstupy odhalili svou nízkou novinářskou profesionalitu, když si nedokázali jednoduchým způsobem ověřit, jaký pravý význam se skrývá za podsunutými informacemi, což je spojeno i s porušením zákona a naplněním skutkové podstaty trestného činu (objasnění dále v textu). Pracovníkům sdělovacích prostředků často kalí rozum honba za jakoukoli senzační zprávou. V této souvislosti je vhodné opět připomenout známý citát: „Lidská vášeň pro senzaci klidně obětuje i zdravý rozum.“ (Citát byl již zmíněn v dokumentu 12047.)

Hodnocení a analýzu rozebírané záležitosti můžeme rozdělit na dvě hlavní části: A) Strůjci útoku a účelová vojenská operace, B) Manipulace s utajovanými informacemi stupně utajení „TAJNÉ“ (druhý nejvyšší stupeň utajení).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty