Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení a předpověď (13047)

Politici a novináři šíří všeobecné tvrzení, že afghánský Tálibán kontroluje přibližně 5 % území Afghánistánu. Tuto informaci je možné v rámci určitého hodnocení považovat za správnou, ale nelze ji šířit takto samostatně a upozaďovat ostatní hodnocené údaje, neboť poté ztrácí tento jednotlivý a z kontextu vytržený údaj svou vypovídací hodnotu o reálné a celkové situaci v Afghánistánu.

Pokud se na hodnocení situace v Afghánistánu podíváme z jiné strany, tak stejným způsobem můžeme tvrdit, že afghánská vláda nemá pod kontrolou 82 % správních okresů Afghánistánu, kterých je celkem 407. Také tento údaj je pravdivý a navíc je mnohem důležitější než údaj předchozí, jelikož ukazuje realističtější obraz situace ve složité islámské zemi. Navíc se jedná o ten nejvíce rozhodující údaj, kterým by se měly vlády všech zemí zapojených do aktivit v Afghánistánu velmi vážně zabývat. Další klíčové poznatky se pojí k tomu, zda se situace v Afghánistánu oproti dřívějším údajům zlepšuje, anebo naopak zhoršuje (viz dále v textu).

Uvedený údaj v podobě hodnoty 82 % nebyl dosud nikde zmíněn, protože je úmyslně skryt za spoustou jiných čísel v poslední čtvrtletní zprávě za období duben–červen 2018 vydané americkou organizací s názvem Úřad Zvláštního generálního inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu (Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction – SIGAR). Úřad byl vytvořen Kongresem USA s cílem poskytovat nezávislý a objektivní dohled nad rekonstrukčními projekty a dalšími aktivitami v Afghánistánu, což pochopitelně souvisí s vyčleňovanými financemi. A protože je Kongres zřizovatelem příslušného úřadu, tak je také adresátem čtvrtletních zpráv, které tento úřad vytváří.  

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty