Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Prezentace britské vlády – česká verze (13040)

Prezentace britské vlády k incidentu v Salisbury byla v anglickém jazyce představena v předchozím produktu 13039, ve kterém je rovněž krátké úvodní hodnocení dané prezentace. V tomto produktu je prezentace britské vlády představena v českém jazyce (viz níže pod textem). Na publikovaných snímcích („slajdech“) jsou do češtiny přeloženy všechny textové položky.

K předešlému úvodnímu hodnocení můžeme doplnit, že v prezentaci chybí, na základě čeho Britové identifikovali použitou látku jako prvek z řady Novičok. Identifikace látky je v rozporu s fakty o způsobu otravy a taktéž o symptomech otravy, jež vykazovaly či lépe řečeno nevykazovaly napadené osoby. Kromě prezentace jsou účinky nervově paralytické látky popsány také v produktu 13027 (viz rámeček).

Velmi flagrantně je v prezentaci uvedeno, že pouze Rusko má schopnosti, záměr a motiv. Co se týče schopností, tak Novičok byl vyvíjen v tehdejším Sovětském svazu, a to na území dnešního Uzbekistánu (dříve Uzbecká sovětská socialistická republika). Jeden z klíčových vývojových vědců Vil Mirzajanov přeběhl v 90. letech do Spojených států a nelze vyloučit, že tam dovezl i znalosti ze své praxe. Mohli bychom tedy přidat země Uzbekistán a USA. Českou republiku zde nerozebíráme – ta je v tomto spojení předmětem samostatného dokumentu.

Chemické vzorce Novičoků a technologické postupy jejich výroby byly navíc podle některých odborníků publikovány v celé řadě odborných časopisů. Dokonce se objevila informace, že v roce 2016 se íránští vědci pustili do studie, podle níž chtěli zjistit, zda je možné vyrobit látky řady Novičok z komerčně dostupných surovin. Ve své studii uspěli a syntetizovali několik látek řady Novičok. Kolik zemí tak může mít podle tohoto zjištění schopnost vyrobit látky řady Novičok? Tento íránský odborný výzkum byl prováděn v plné spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Vlády západních zemí by tohle měly vědět a stejně tak OPCW by tyto skutečnosti měla zohlednit ve vyšetřování incidentu v britském Salisbury. 

Proč tedy britská vláda tvrdí, že tuto schopnost má pouze Rusko? A proč tvrdí, že pouze Rusko má záměr a motiv, ale přitom to nijak blíže neobjasňuje? Ohledně záměru a motivu existují dva silné argumenty, jež naopak podporují závěr, že za incidentem v Salisbury nestojí Ruská federace. Podrobněji jsou tyto argumenty rozvedeny v dokumentu 12036 Jaký motiv měli Rusové, aby eliminovali bývalého člena GRU Sergeje Skripala? Ve hře zůstávají Britové či třetí strana

V souvislosti se zavádějícím a účelovým obviněním Ruska se Britové mnohdy vyjadřují až příliš afektovaně. O tom svědčí zvláštní věta v prezentaci, která říká, že pro vznesení obvinění neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení. Přitom ještě nebylo ukončeno vyšetřování, v němž je plno mezer a nefunkčních teorií. Britská vláda by neměla hovořit o nějakém vysvětlení, ale vycházet z výsledků „řádného vyšetřování“ – pokud ovšem řádné vyšetřování probíhá.

V této situaci je velmi zarážející, jakým způsobem se plno evropských zemí podřídilo požadavku vyhostit ruské diplomaty, aniž by to bylo možné racionálně ospravedlnit. A politické smyšlenky nejsou ospravedlněním. Vzniká otázka, zdali se tyto země rozhodují svrchovaně, anebo jen podřízeně plní požadavky silnějších mocností.

Všechny uvedené nedostatky, rozpory a další položky jsou důležité pro analýzu a objasnění celého incidentu včetně jeho smyslu. Jedná se o významnou součást produktu 12039 Útok na bývalého dvojitého agenta Skripala jako nepovedená operace pod falešnou vlajkou

Zpravodajský produkt 13040
Prezentace britské vlády – česká verze
© 2018 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty