Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza – seriál ČT (13037)

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize (ČT) je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahoval k dezinterpretaci. Odkazy ke všem dosud zpracovaným případům jsou dostupné v přehledu na konci produktu.

Níže uvedený případ z produkce České televize se vztahuje k vystupování moderátorů v pořadu „Události, komentáře“, kteří opakovaně vstupují do předkládaných událostí ze světa a podsouvají divákům svůj subjektivní a tendenční názor na věc. Tím vystupují ze své role nestranného moderátora (redaktora) a porušují Kodex ČT v bodě 5.14, jenž má následující znění:

Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor“.

V rozboru předkládáme několik příkladů, kde je toto porušení naprosto zřejmé, a přesto se nikdo z vedení ČT ani Rady ČT nesnažil zjednat nápravu. O tom, že se nikdo nesnaží zjednat nápravu, svědčí především to, že se tyto prohřešky s podsouváním vlastního a tendenčního názoru během posledních několika let trvale opakují. Potom je ale také zarážející, že v tomto selhání Rady ČT nejedná Poslanecká sněmovna, která členy Rady ČT volí a odvolává.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty