Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza (13018)

Američtí a evropští politici poskytli veřejnosti prostřednictvím médií celou řadu zavádějících prohlášení k incidentu* s použitím chemické látky v Sýrii (incident se odehrál 4. dubna 2017) a následnému americkému útoku řízenými střelami s plochou dráhou letu proti syrské vojenské základně (úder byl proveden 7. dubna 2017). Mnozí pracovníci mediálního zpravodajství se svými četnými komentátory pak sehráli pasivní roli v přebírání podsouvaných informací a všemožného zdůvodňování, proč byl americký zásah ospravedlnitelný a nutný. Opět nebyla nabídnuta kvalitní analýza jednotlivých událostí a jejich zařazení a rozbor v širších souvislostech. Předkládané zpravodajské produkty vyplňují tuto mezeru a ve svých třech dílech nabízejí ucelenou analýzu, hodnocení a předpověď celé záležitosti. Vše je založeno na zpravodajské činnosti analytiků několika zahraničních zpravodajských organizací*.

Poslední události spojené se situací v Sýrii prozradily, jak moc je americký prezident vázán nastavenou zahraniční politikou USA podle „Národní bezpečnostní strategie pro 21. století“ (rozbor strategie je součástí zvláštní produkce agentury EXANPRO). Původně chtěl prezident Donald Trump ohledně zahraničních věcí hlavně obchodovat a bojovat proti terorismu, jenž podle něj představuje především „Islámský stát v Iráku a Sýrii“ (ISIS), avšak podlehl přirozenému tlaku vlivových skupin, který je na americké prezidenty v zahraničněpolitických otázkách trvale vyvíjen a který je primárně zaměřen na změnu politického režimu v Ruské federaci. S tím souvisí i úsilí o zmenšování ruské sféry vlivu na Blízkém východě (Sýrie a Írán) a naopak rozšiřování sféry vlivu USA. Aktuální počínání amerického prezidenta je potvrzením obsahu zpravodajského produktu 13012 Donald Trump a Severoatlantická aliance ze dne 21. listopadu 2016, kde byla objasněna pozice amerického prezidenta a také to, čemu se bude muset přizpůsobit neboli na co bude muset svým působením v zahraniční politice navázat (shrnuto v části „Závěr“ příslušného dokumentu).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty