Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza (13015)

Vhled do stavu české politické scény prostřednictvím rozboru konkrétní události...

(Pozn.: Trojdílná analýza byla vytvořena na základě zvýšeného zájmu čtenářů o českou politickou scénu.)

Aféra, jež se strhla ohledně (ne)vyznamenání Jiřího Bradyho, strýce ministra kultury Daniela Hermana, byla ve veřejnoprávních a některých dalších médiích prezentována zaujatě, neboť pracovníci sdělovacích prostředků neposkytli veřejnosti všechna fakta a ani se nenamáhali s hledáním odpovědí na podstatné otázky, aby divákům, posluchačům a čtenářům objektivně přiblížili uvedenou kauzu ze všech stran. Zástupci hlavních médií a část umělců a politiků tak celou záležitost standardně využili a posunuli ji do svého oblíbeného boje proti osobě Miloše Zemana, jenž je z jejich strany nechtěným prezidentem České republiky.

Subjektivní přístup poznamenaný nevolí vůči současnému českému prezidentovi zapříčinil, že aféra byla prezentována jako zlovůle Pražského hradu, který přes nezapojeného starého člověka a kandidáta na státní vyznamenání trestá čestného ministra kultury. Je ale ministr kultury Daniel Herman opravdu čestným člověkem, jenž vždy jednal s dobrým úmyslem, a nikoli jen pro vlastní prospěch? A vystupoval ministr Herman v této kauze vždy poctivě neboli bezelstně?

Celá aféra odhalila mnoho negativních jevů, jež můžeme shrnout do tří oblastí: pokrytectví politiků, zavádějící přístup pracovníků médií a osobní předpojatost umělců. Za zcela konkrétní a nejzávažnější negativní poznatek považujeme neschopnost premiéra vést vládní kabinet (vysvětlení viz bod I).

V následujícím se zaměříme na rozbor podstatných skutečností včetně sporných bodů, jimiž přiblížíme objektivní pohled na to, kdo a v jaké míře se v této kauze provinil či byl zaslepen svým předpojatým názorem.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty