Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza s hodnocením a předpovědí (13012)

Po výsledku prezidentských voleb ve Spojených státech se v médiích začala objevovat zavádějící vyjádření jak pracovníků sdělovacích prostředků, tak vojenských a politických funkcionářů směrem k Donaldu Trumpovi a jeho postoji k Severoatlantické alianci (NATO) a také Ruské federaci (což někteří konkretizují na jakýsi vztah k ruskému prezidentu Putinovi).

Vyjádření jsou zavádějící v tom, že popírají zásadní poznatky o vztahu USA k Severoatlantické alianci (potažmo členským zemím) a také to, že Donald Trump nemohl jako politický outsider znát důležité podrobnosti o tomto vztahu během své volební kampaně, čímž formuloval své názory před volbami tak, jak je formuloval.

Následně uvedeme příklady zavádějících výstupů a rozebereme, proč jsou zavádějící. Jako příklad novinářské činnosti jsme vybrali výstupy veřejnoprávní České televize, která by měla být stěžejním sdělovacím prostředkem na poli mediálního zpravodajství v českém prostředí. Jako příklad vyjadřování konkrétního funkcionáře jsme pak zvolili českého generála, jenž zastává vojenskopolitickou funkci v Severoatlantické alianci, což je v našem případě velmi příhodné (Čech a ještě k tomu hodnostář vojenské organizace, k níž se tematika zpravodajského produktu přímo vztahuje).

Dříve než si uvedeme příklady zavádějících výstupů v médiích k diskutované problematice (viz titulek produktu), zmíníme několik zásadních poznatků, jež vycházejí z dlouhodobé praxe analytiků* zpravodajských služeb* a jež souvisejí se způsobem vedení mnohaleté zahraniční politiky Spojených států jako zakládajícího člena NATO. Poznatky dále souvisejí s událostmi ve světě (zejména událostmi ve spojitosti se změnami státních režimů, ozbrojenými konflikty, vojenskými misemi a rozšiřováním NATO) a současnou bezpečnostní situací ve světě. Jednotlivé poznatky se svým obsahem vzájemně překrývají.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty