Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (13009)

Provozovatelé médií mají moc, ale také povinnost vůči občanům své země. Povinností je poskytovat informace poctivým způsobem, tedy bez předpojatosti, účelové interpretace a záměrného vynechávání širších souvislostí. Avšak sdělovací prostředky provozují lidé a ti budou vždy vykazovat určitou míru předpojatosti a účelovosti podle toho, k jaké osobě či politice pociťují náklonnost, a naopak ke komu nebo čemu zase nelibost. Je však prestižní záležitostí, aby právě veřejnoprávní Česká televize (ČT) prostřednictvím svých zaměstnanců dokázala tuto míru udržovat na co nejnižší úrovni a tím se kromě jiného odlišovala od televizí komerčních.

Pořad s názvem „168 hodin“ odvysílaný dne 25. září 2016 je jedním z příkladů, v němž byl prezentován značně zkreslený příspěvek. Příspěvek se týkal migrace, konkrétněji nelegální migrace, což moderátorka a reportér ČT nerozlišují, čímž však zesilují nevěrohodnost svého vyjádření. Již úvodní věta moderátorky v upoutávce na příspěvky v pořadu působí laicky neboli neprofesionálně: „Migranti jako volební téma v zemi, kde migranti nejsou.“ Pokud by v České republice nebyli migranti, tak by Český statistický úřad nevykazoval za rok 2015 téměř půl milionu cizinců včetně azylantů na území ČR1. Moderátorka pořadu přirozeně mínila nelegální migranty, avšak potom je nutné se také tak vyjadřovat. Jenže příspěvek se ani v oblasti nelegální migrace plně neshoduje se skutečnou situací a podsouvá divákům jen úzký výběr údajů, jež se vztahují pouze k „detenčním centrům“, a to ještě jen za období roku 2016. Neřeší nelegální migraci v širší souvislosti: např. počet zadržených v minulém roce (2015) a kam se ti zadržení vlastně poděli, ani to, že nelegální migrace neexistuje jen v „detenčních centrech“, ale je zastoupena ve společnosti na celém území příslušné země.

Poznámka: Pracovníci sdělovacích prostředků často používají sousloví „detenční centrum“, jež je složeno z cizích slov, což mnozí považují za znak profesionálního a odborného vyjadřování. Jenomže cizí slova se ne vždy do českého vyjadřování hodí, neboť mohou zdeformovat přesný význam. Slovní spojení „detention center“ znamená v americké angličtině obecně věznici (zajišťovací středisko), proto je vhodné raději doplnit, že se jedná o detenční centrum pro cizince, anebo nejlépe použít český odborný termín „zařízení pro zajištění cizinců“ (detention facility for foreigners).

Proč se Česká televize ve svém pořadu snižuje k zavádějící interpretaci nelegální migrace na území ČR? Chtěli tím snad její pracovníci podpořit promigrační politiku a přitom se vysmát kandidátům v krajských volbách, kteří neumějí v této problematice argumentovat? Pokud ne, tak proč vzbuzují ten dojem a zavdávají tak podněty k mnoha otázkám? A proč Česká televize nikdy nezdůraznila fakt, že zadržení nelegální migranti tvoří jen malé procento všech nelegálních migrantů v zemi? Zřejmě proto, že po tom reportéři a moderátoři ČT nebádali a neptali se na skutečnou situaci odpovědných funkcionářů. Ale proč nebádali a neptali se? Občané České republiky by jistě takové informace uvítali a činnost veřejnoprávní České televize by v této věci ocenili.

Podrobnější hodnocení nelegální migrace je obsahem zpravodajského produktu 11008 Úvodní hodnocení nelegální migrace. Zahraniční a bezpečnostní politika v oblasti nelegální migrace je objasněna v produktu 22005 Zásady potírání nelegální migrace. K nelegální migraci se rovněž vztahuje několik bodů v produktu 12014 Prvotní hodnocení výroční zprávy BIS za rok 2015.

V následující části rozebíráme zmíněný příspěvek z pořadu „168 hodin“ a přinášíme hodnocení nelegální migrace v České republice provedené agenturou EXANPRO.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty