Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení (13001)

Dění v Evropě i za jejími hranicemi stimuluje politiky evropských zemí k častým veřejným vystupováním a vyjadřováním pro média. Způsob jakým to provádějí, svědčí ale o tom, že se snaží především udržet politické tempo a podřídit se mocnější politice, než aby představili svá konkrétní rozhodnutí či opatření ve prospěch udržování a posilování bezpečného prostředí ve svých zemích s prosazováním vyvážené zahraniční politiky.1 Je to řečnická snaha přesvědčit voliče, že svojí nečinností, popř. neodpovídající činností vlastně konají a že naplňují to, co země a občané potřebují. Jenže ve skutečnosti nehájí své země a občany, ale prosazují nadnárodní projekty se skrytými cíli.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty