Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Vědomostní test je navržen k zábavnému prověření úrovně výchozích znalostí.


Test je rozdělen do tří částí pro různé skupiny osob. První část testu (část A), která je určena pro širokou veřejnost, je zjednodušena tím, že obsahuje možnosti odpovědí. Zbylé dvě části (část B a C) jsou určeny pro profesionální zpravodajskou komunitu.

Řešení otázek jsou vypracována formou vlastních výkladů a komentářů agentury EXANPRO.

Další formy testů v podobě analytických úloh jsou dostupné v kategorii „Zpravodajské úlohy a cvičení“. Všechny druhy úkolových produktů i přes rozdílný stupeň obtížnosti poskytují zábavné vzdělávání.

Část A

Pro širokou veřejnost

Spustit test

Testová část A je určena pro široký okruh osob ve společnosti. Úkolem je zvolit co nejvhodnější odpověď z nabídnutých možností. Test není časově omezen. Vyhodnocení správných odpovědí je volně přístupné. Řešení s odůvodněním správných odpovědí je přístupné po registraci zdarma.

Část B

Pro profesionální komunitu - všeobecné zpravodajství

Spustit test

Otázková část B je vytvořena pro profesionální komunitu spjatou se zpravodajskými záležitostmi, ale zároveň i pro jednotlivce z jiných oblastí, kteří se o tuto tematiku zajímají podrobněji. Úkolem je volně odpovědět tak, aby odpověď co nejlépe objasnila danou záležitost a zahrnovala důležité body. Test není časově omezen. Řešení testu a odůvodnění odpovědí jsou přístupná po předplacení.

Část C

Pro profesionální komunitu - vojenské zpravodajství

Spustit test

Díl otázek C je specificky připraven pro vojenskou zpravodajskou komunitu. Úkolem je volně odpovědět tak, aby odpověď co nejlépe objasnila danou záležitost a zahrnovala důležité body. Test není časově omezen. Řešení testu a odůvodnění odpovědí jsou přístupná po předplacení.

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty