Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY
Události a jevy ve světě včetně ČR ÚVODNÍK
28. únor 2020
Předplatitelé

Souhrnné hodnocení a předpověď (11124)

Vztahy mezi Irákem a Spojenými státy americkými „lehce“ ochladly po úspěšném atentátu* Američanů na významného íránského hodnostáře provedeném 3. ledna 2020 na iráckém území (blíže k této události viz produkt 11121). Irácký parlament, konkrétněji Sněmovna reprezentantů vydala 5. ledna prohlášení k irácké vládě, aby ukončila přítomnost zahraničních vojáků v čele s USA v zemi. Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí dal sice najevo, že bude tímto směrem jednat, avšak již 10. ledna 2020 jsme v samostatné adresné analýze predikovali, že irácká vláda ve skutečnosti nechce Američany vytěsnit ze svého území a že na to ani nemá dostatečnou kuráž s doplněním, že plán Američanů je z určitých důvodů zůstat v Iráku natrvalo, čemuž se iráčtí politici podřizují. Taktéž jsme již v roce 2017 předpověděli, že se členské země NATO budou na požadavek vlády USA nechávat stále více vtahovat do různých podpůrných misí na Blízkém východě [1] ve prospěch amerických aktivit a zahraniční politiky USA.

Obě predikce byly potvrzeny vystoupením generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, který se 12. a 13. února 2020 vyjádřil pro média. V uvedených dvou dnech se konalo zasedání ministrů obrany členských zemí Severoatlantické aliance. Při prvním vystoupení 12. února Stoltenberg prohlásil, že ministři obrany zemí NATO souhlasí s rozšířením výcvikové mise v Iráku, čímž vlastně reagovali na lednovou výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Během druhého vystoupení k novinářům 13. února generální tajemník NATO sdělil, že irácká vláda potvrdila zájem o to, aby NATO pokračovalo ve výcviku, poradenství a zvyšování vojenských schopností iráckých ozbrojených sil.

Co ukázalo na to, že irácká vláda nechce Američany vypudit ze svého území, i když se irácký parlament a premiér Mahdí chovali jinak? Proč Spojené státy potřebují zůstat v Iráku? A proč jsou aktivity členských zemí NATO v Iráku prospěšné především pro Američany, a nikoli toliko pro vytváření bezpečného prostředí v regionu? Přečtěte si zbylou část zpravodajského produktu.  

20. únor 2020

Souhrnné hodnocení (11123)

Na pražském letišti se 3. února 2020 odehrála poutavá událost, která na jednu stranu přitáhla pozornost sdělovacích prostředků, avšak na druhou stranu ukázala jednu z dalších pokryteckých a „kabaretních“ aktivit české vlády. Pokrytectví lze spatřovat v tom, že vláda při svých aktivitách jedná výběrově, tedy že si selektivně volí pouze jednu aktivitu jako předstíranou reakci na širší fenomén, aby skrze tuto aktivitu klamně demonstrovala, že komplexně dbá o českou národní bezpečnost* a o české národní zájmy*.

Provedení jednorázové aktivity jako jediné reakce na širší fenomén nemůže být považováno za rozhodné a účinné opatření vlády, ale jen za výběrovou vládní show se snahou přesvědčit veřejnost, že vláda je připravena na profesionální řešení problému jako celku. Vládní kabinet svým počínáním odhalil, že způsob výběru aktivity, které se bude vláda věnovat a pokrývat ji svými státními silami a prostředky není primárně nastaven podle důležitosti vzhledem k národní bezpečnosti, kam patří i ochrana české populace, ale čistě podle politického kalkulu z hlediska získávání jakýchsi politických bodů skrze pozornost médií.

Tímto vykalkulovaným a pokryteckým přístupem nám vláda prezentovala jakousi show na ruzyňském letišti v Praze (Letiště Václava Havla Praha), kde 3. února 2020 krátce po půlnoci přistál český vojenský speciál Jakovlev Jak-40, který z Belgie do České republiky převážel pět Čechů a dva Slováky. Těchto sedm osob nejprve vzlétlo z čínského města Wu-chan, které se stalo epicentrem virové infekce způsobené novým koronavirem dříve označovaným jako 2019-nCoV a nověji jako SARS-CoV-2 (onemocnění způsobené tímto koronavirem se podle rozhodnutí Světové zdravotnické organizace nazývá Covid-19).

Zmínění Češi a Slováci byli z Wu-chanu evakuováni francouzským speciálem Airbus A340 společně s občany několika dalších evropských zemí. Francouzský vojenský speciál nejprve přistál na vojenské letecké základně Istres v jižní Francii (nedaleko města Marseille) a poté zamířil na letiště v Bruselu, přesněji na vojenskou část tohoto letiště označovanou jako letecká základna Melsbroek. Odtud byla skupina pěti Čechů a dvou Slováků přepravena českým vojenským speciálem do Prahy, kde byla za přítomnosti novinářů předvedena ona vládní výběrová show. V této show účinkovali zdravotníci ve speciálních ochranných oblecích, speciální zdravotnické vozidlo Atego pro převoz více pacientů, další zdravotnické vozidlo s krizovým manažerem a inspektorem ZZS, a policisté jako doprovod pro přesun z letiště do Nemocnice Na Bulovce, kde bylo pět českých cestujících umístěno do 14denní karantény a opakovaně vyšetřeno. (Slováci byli vozidlem slovenské záchranné zdravotní služby převezeni na Slovensko.)

Proti tomuto dílčímu opatření nelze nic namítat a my bychom to ani nikdy nenazvali vládní výběrovou show, pokud by jinými cestami a bez jakékoli pozornosti zdravotníků nepřijížděli do Prahy, potažmo do celé České republiky stovky dalších osob z Číny včetně Wu-chanu. Z Číny se takto do ČR bez jakékoli pozornosti českých odpovědných institucí vracejí další čeští občané, přijíždějí sem další čínští turisté (nyní skrze přestupní letiště), občané třetích zemí, kteří v posledních 14 dnech navštívili Čínu, čínští studenti, kteří studují na českých školách a rovněž Číňané, kteří trvale žijí v ČR a kteří se do českých měst vracejí z Číny, kam se vydali za svými příbuznými, aby s nimi oslavili příchod „Lunárního nového roku“, který letos připadl na 25. ledna.

Popisovaná výběrová vládní show se odehrála na letištním terminálu č. 4, který je spravován Armádou ČR. Avšak v civilní části letiště, kde v té době každý týden přistávalo několik přímých leteckých spojů z Číny, se žádná show se zdravotnickým personálem navlečeným „od hlavy k patě“ do ochranných obleků nekonala. Cestující z Číny, ať už byli občany jakýchkoli zemí, tak přímo z letiště volně vyráželi do víru české metropole a nikdo se nezajímal o to, zda by mohli být nakaženi novým koronavirem. A nějaký údajný „cílený screening“, který má být na českých letištích prováděn a který vláda alibisticky předhazuje médiím a veřejnosti, je jen potvrzením vládní přetvářky, neboť domnělý screening není žádným screeningem, ale jen občasným vizuálním pozorováním cestujících, jež vzhledem k inkubační době není založeno na reálných základech (viz také produkt 11122). Proč se tedy vláda v jednom případě předvádí a ostatní početné případy nechává bez povšimnutí? (Odpovíme v závěru dokumentu.)   

Ve stejném týdnu, kdy se pěti Čechům cestujícím z Wu-chanu věnovala na pražském letišti skupina zdravotníků se speciální výbavou, přistávali na stejném letišti (jiný terminál) další cestující z Číny a poskytovali rozhovory českým novinářům. Takto například České televizi poskytl rozhovor Slovák studující v Číně, který do Prahy přiletěl 4. února přímo z Wu-chanu s přestupem v Moskvě. Ve stejný den přistálo v Praze letadlo s přímým letem z Číny (Šanghaj), z něhož kromě několika Číňanů vystoupili také tři Češi. Těmto cestujícím se ale nikdo nevěnoval, a tak mohli v poklidu odkráčet kamkoli chtěli. (Oba případy viz pořad ČT „Události“ vysílaný 4. února 2020.)

Jiným příkladem je muž čínské národnosti, který pracuje v asijském bistru v Přelouči. Tento muž se 3. února vrátil z Číny (ve stejný den v Praze přistála také pětice „opečovávaných“ Čechů) a 11. února byl s podezřením na infekční chorobu Covid-19 převezen do krajské nemocnice v Pardubicích. Následné vyšetření ale přítomnost koronaviru v těle nepotvrdilo.

Tím, co jsme uvedli, nechceme říct, že by vláda měla přistupovat ke všem cestujícím z Číny stejným způsobem jako k pětici Čechů, což by ani vzhledem k nutnému vyčlenění značného počtu sil a prostředků nebylo možné kvalitně pokrýt (na to existují jiná účinnější opatření), ale chceme poukázat na falešný přístup vlády, která se snaží přes jednorázovou výběrovou show klamně dokládat, že má situaci pod kontrolou.

Otázkou je, proč jen konkrétní skupince pěti Čechů byla poskytnuta taková nadstandardní péče (někdo tuto skupinku může nazývat „nešťastníky“, protože si je pro svou reklamu vybrala vláda). K tomu se přidává další otázka na to, kdo zaplatil jejich převoz z Číny přes Francii a Belgii do Čech. Pokud vše hradil stát, tak tím naznačil, že i ostatní Češi, kteří se chtějí vrátit z Číny – přinejmenším z Wu-chanu, by měli mít nárok alespoň na proplacení letenky (Wu-chan je hlavním městem čínské provincie Chu-pej a jeho populace dosahuje téměř 12 milionů obyvatel).

Podle stejného vládního precedentu by jakýkoli Čech, který se do ČR vrátil z Číny, měl mít nárok na speciální odvoz z letiště do nemocnice a na 14denní karanténu s příslušnou péčí. Jak by asi reagoval personál v Nemocnici Na Bulovce, kdyby nyní obdržel z pražského letiště telefonát od českého občana, jenž by prohlásil, že se právě vrátil z Wu-chanu a že čeká na speciální odvoz do nemocnice, kde chce být preventivně hospitalizován? Byl by organizován stejný konvoj vozidel i s policejním doprovodem? A jak by si tuto osobu zdravotníci přebírali ve veřejném prostoru letiště a jak by například řešili potenciální kontaminaci okolí virem SARS-CoV-2?

Není pochyb o tom, že jednání vlády bylo pokrytecké (nebylo míněno vážně) a velmi alibistické (vláda tak jednala jenom proto, aby jí v tomto exponovaném případě nemohlo být nic vytknuto). Vláda tedy na jedné straně považuje nový koronavir (2019-nCoV / SARS-CoV-2) za nebezpečnou infekci, u které je nutné v případě pěti Čechů dopravených do vlasti státními prostředky přijmout „maximální“ možná opatření, ale na druhé straně zase ukazuje, že koronavir za nic nebezpečného nepovažuje, když nechává do Prahy přijíždět jiné Čechy z Číny běžnými aerolinkami a s nimi desítky až stovky Číňanů, kteří přímo z letiště volně vyrážejí do rušných ulic Prahy a do jiných českých měst (před 9. únorem se jednalo o přímé letecké spoje z Číny, ale obecně se to týká i jiných letů, které jsou používány jako lety přestupní, přičemž nelze zapomínat ani na pozemní dopravu ze sousedních zemí).

Selektivní přístup vlády jen k pětici Čechů nelze ospravedlňovat ani tím, že s nimi na palubě francouzského vojenského dopravního letounu cestoval nakažený Belgičan, neboť to se prokázalo až 4. února, kdy bylo všech pět Čechů již hospitalizováno v pražské nemocnici. Během předváděné show na letišti nebylo ještě nic známo. Ani při příletu jiných Čechů z Číny do Prahy není nic definitivního a konečného známo o jejich zdravotním stavu a stejně tak o stavu jejich spolucestujících.

Zájem vrátit se z Wu-chanu do České republiky projevili zpočátku dva čeští studenti a později se k nim přidali tři další čeští občané. Vláda o této skutečnosti začala jednat s Francií, což se v českých médiích objevilo nejméně týden před zrealizováním evakuace (Francie v té době připravovala evakuaci vlastních občanů). Předseda vlády Andrej Babiš se novinářům doslova chlubil, jak česká vláda jedná s Francií a jak je s ní v nepřetržitém kontaktu. Byla to obvyklá Babišova snaha vytvořit dojem, jak to vláda umí a jak je kompetentní. Jenže jednat v současné době na bilaterální úrovní není nic tak obtížného. Stejně tak domluvit přepravu několika českých občanů zvládá kdejaký úředník na ministerstvu, zvláště vydají-li se patřičné pokyny českým zastupitelským úřadům ve Francii a v Číně.

V procesu evakuace ale figuroval ještě jeden významný aspekt, jímž byla ukázka péče o české občany. A to bylo to podstatné, co chtěla vláda zúročit. Tato záležitost měla velkou mediální pozornost a vláda chtěla ukázat, jak odpovědně k celé záležitosti přistupuje, a to včetně ohledu na virovou infekci. Vláda tedy zahájila přípravu na výběrovou show, aby na malém vzorku českých občanů a za pomoci sdělovacích prostředků prokázala své schopnosti. Ve zprávách se začaly objevovat věty typu „Na pražském letišti vrcholí přípravy na přijetí českých a slovenských občanů“, „Na letišti bude nachystaný vyškolený tým záchranářů a hasičů“, „Pro Čechy a Slováky, kteří v neděli večer přiletí z čínského Wu-chanu, bude na Letišti Václava Havla nachystaný obří tým odborníků“ nebo „Konkrétní úkoly se budou rozdělovat až na místě mezi pražské hasiče, policisty a specialisty z Orgánu ochrany veřejného zdraví“

Cílem bylo zorganizovat vše na nejlepší možné úrovni, ale jen pro tento jeden případ, protože nad ním od samého počátku převzala svou záštitu česká vláda. Ostatní navrátilci z Číny cestují v soukromém režimu, a proto mohou zůstat „ve stínu“ a bez jakékoli pozornosti. Tento rozdílný přístup české vlády prokazuje, že celá aktivita byla z velké části prováděna jako show pro média a veřejnost a jen z malé části pro zdraví a bezpečnost české populace a českých cestujících, kteří se pohybují z Číny do ČR.

Vládní kabinet můžeme přirovnat k politickému kabaretu, kde jsou zvláštní zábavnou a selektivní formou předváděny jen dílčí aktivity, které odhalují, že národní vláda nemá žádný systémový a účinný přístup k řešení a zvládání záležitostí na národní úrovni.

Nesystémový přístup vlády se kromě ochrany veřejného zdraví projevuje i v jiných oblastech. Například v oblasti zahraniční politiky propojené s vojenskou politikou neexistuje žádný národní systémový přístup v organizování zahraničních vojenských misí, který by vycházel z národních zájmů a potřeb v udržování mezinárodního míru (výrazným příkladem je ve více směrech zbytečná mise českých vojáků v Pobaltí, která navíc porušuje článek 1 Severoatlantické smlouvy). Zahraniční mise jsou českou vládou organizovány jen podle potřeb západních mocností v čele s USA, přičemž vláda tyto potřeby vydává za jakési české závazky ve vztahu k NATO. Ve skutečnosti se jedná jen o pouhou podřízenost a strojenou loajalitu k mocenské politice západních zemí.

Související zpravodajský produkt:


* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11123
Souhrnné hodnocení
© 2020 Agentura EXANPRO
1. únor 2020
Registrovaní

Souhrnné hodnocení a předpověď (11122)

Pro mnohé bude možná překvapením, když dáváme nový koronavirus (2019-nCoV) do souvislosti s činností zpravodajských služeb*, avšak ve vyspělých zpravodajských službách jsou infekční choroby z endemického i epidemiologického hlediska jak celosvětově, tak podrobněji v zájmových prostorech* jednou z věcí, kterými se zabývá samostatné zpravodajské odvětví nazývané zdravotní zpravodajství* (Medical Intelligence).

Zdravotní zpravodajství nebo také zdravotní zpravodajské vědění* je definováno jako zpravodajský produkt (výsledek) všezdrojové analýzy* informací týkajících se zdravotních hrozeb z celého světa se zahrnutím zdravotnických schopností a možností zahraničních zemí, zdravotních rizik prostředí včetně infekčních onemocnění, biotechnologického a biomedicínského vývoje národního i vojenského významu a dalších souvisejících položek. Zdravotní zpravodajství se ve své specifické působnosti podílí také na podpoře v oblasti ochrany vlastních sil [1], což se vztahuje zejména k příslušníkům ozbrojených sil v zahraničních vojenských operacích a k diplomatickému personálu na zahraničních misích.

Prvek zdravotního zpravodajství je zpravidla součástí vojenských zpravodajských služeb*. Ve Spojených státech amerických takto funguje Národní centrum zdravotního zpravodajství (National Center for Medical Intelligence – NCMI), které je integrální součástí americké vojenské zpravodajské služby DIA(Defense Intelligence Agency).

V českém prostředí jsme v tomto poněkud pozadu. České zdravotnictví včetně vojenského lékařství je sice funkční, ale analýzy, hodnocení a předpovědi zdravotních hrozeb a rizik ve smyslu zpravodajské činnosti* a podpory rozhodovacího procesu členů vládního kabinetu nejsou v České republice prováděny. Je pokrokové, že v české vojenské zpravodajské službě čili ve Vojenském zpravodajství* vzniklo Satelitní centrum ČR (SATCEN ČR) a že se buduje Národní centrum kybernetických operací (NCKO), ale jaksi se pozapomnělo na jednu významnou oblast hrozeb, která má svůj biologický původ. Je nutno dodat, že biologické hrozby* mohou být jak samovolné, tak řízené ze strany státních i nestátních aktérů.

19. leden 2020

Souhrnné hodnocení a předpověď (11121)

Úspěšný atentát* [1] na významného íránského činitele a velitele sil zvláštního určení Kuds* [2] generálmajora Kásima Sulejmáního provedený 3. ledna 2020 (krátce po jedné hodině ranní místního času) bezpilotními letouny Reaper potvrdil zoufalou situaci Spojených států amerických, kterým se na Blízkém východě nedaří pokročit v prosazování jejich plánu pro 21. století. Už takřka 17 let (počítáno od invaze do Iráku v březnu 2003) trvá americké snažení v tomto regionu, avšak bez kýžených výsledků (viz například produkt 11077 Američané ztrácejí Sýrii, a proto musejí konat aneb Proč schválení ambasády v Jeruzalémě, vyvolání incidentu v Dúmá a vypovězení jaderné dohody s Íránem z července 2018).

Američané se ale svých cílů nehodlají vzdát a jsou rozhodnuti pokračovat ve svém úsilí i vojenské přítomnosti v Iráku. V plánu není žádný odchod, ale trvalé setrvání. V rámci politické situace a vojenských možností se bude pouze manévrovat s počtem a druhy nasazených sil. Američané na konci roku 2011 opustili Irák jenom proto, jelikož věděli, že se na jeho území vrátí po rozpoutání jimi podporovaného konfliktu v Sýrii (tam ozbrojený konflikt vznikl ještě ve stejném roce 2011, což byl také plán USA – blíže viz např. produkt 11038Vina syrského prezidenta Bašára Asada dosahuje sotva 15 procent).

Politici, novináři a různí komentátoři stále diskutují nad tím, zda byl Sulejmání teroristou tak, jak ho označují představitelé USA, a zda bylo jeho zabitím porušeno mezinárodní právo. Někdo tvrdí, že byl nesporným teroristou a že USA měly právo ho eliminovat*. Jiní zase říkají, že je to diskutabilní a že není možné takto postupovat proti činiteli zahraniční země. V pokračujícím produktu sice odpovíme, jak to s tím označením „terorista“ ze strany Spojených států skutečně bylo, ale tohle není tak podstatné jako to, komu tímto Američané hodlali vyslat zřetelný signál a s jakým obsahem. Můžeme nastínit, že se nejedná pouze o představitele Íránu, nýbrž o několik dalších zemí. V navazujícím dokumentu tuto záležitost objasníme.

Navíc řešit, zda Spojené státy americké porušily, anebo neporušily mezinárodní právo, je za situace, kdy je mezinárodní právo od pádu Sovětského svazu (1991) ze strany USA opakovaně a beztrestně porušováno, bezvýznamnou položkou. Lidé musí pochopit, že v rámci boje o hegemonii ve světě a tím o sféru vlivu a kontroly žádné mezinárodní právo neexistuje. Američané už přece tolikrát prohlásili, že si vyhrazují právo na jednostranné akce bez ohledu na Radu bezpečnosti OSN. Beztrestné porušování mezinárodního práva a jednostranné akce budou pokračovat, neb USA mají už pouhých 10 až 20 let na to, aby si svou vedoucí mocenskou úlohu ve světě udržely a upevnily. Mezinárodní právo je v tomto soupeření ve světě již minulostí, avšak důležitější je vědět proč Spojené státy takto konají, čeho tím chtějí dosáhnout a co všechno tím mohou způsobit.

Poznámka: Ohledně porušování mezinárodního práva se jedná především o případy spojené s bývalou Jugoslávií, Afghánistánem, Irákem, Sýrií a Libyí. Zejména v Sýrii je mezinárodní právo porušováno ve více různých případech a trvale: neoprávněné raketové údery USA proti syrským cílům v letech 2017 a 2018 s falešným ospravedlňováním (viz produkt 13018 a produkt 13038) a dlouhodobá neoprávněná přítomnost amerických ozbrojených sil na území Sýrie.

Útok na íránského činitele byl proveden ve třetí zemi, kterou byl Irák. Někdo usmrcení Sulejmáního hodnotí jako dokonalou akci, jenže ona nebyla zas tak dokonalá jako zrádná, přičemž irácká vláda byla tímto aktem hned dvakrát ponížena (vysvětlení v následujícím produktu).

Americký prezident Donald Trump označil útok na generála Sulejmáního za akt sebeobrany z důvodu bezprostředního ohrožení* amerických objektů. K tomu bez bližšího upřesnění uvedl, že Sulejmání plánoval útoky proti čtyřem americkým velvyslanectvím. Jedná se však jen o dodatečnou oficiální záminku. Ve skutečnosti se o žádné bezprostřední ohrožení ambasád nejednalo. Jeden z důvodů eliminace* Sulejmáního lze nalézt v produktu 11114 Ruští šachisté zvolili tah Tureckem do syrského pohraničí (2/2) (proč se nemohlo jednat o bezprostřední ohrožení amerických objektů je ozřejmeno v navazujícím produktu).

Poznámka: Termín „bezprostřední ohrožení“ je v některých případech používán pro alibistické ospravedlnění tzv. vojenských preventivních úderů, kdy pro stav bezprostředního ohrožení existuje jen politické tvrzení bez možnosti nebo vůle tento stav zpětně prokázat (více k termínu viz ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze). Pokrytecké a alibistické používání termínu českými politiky a bezpečnostními pracovníky v souvislosti s terorismem je popsáno a odborně vysvětleno v produktu 42002 Zvláštní hodnocení teroristické hrozby pro Českou republiku.

Počátek, kdy bylo uvažováno o přidání generála Sulejmáního na americký seznam cílů (Target List) se táhne více let zpátky, a dokonce mnohem dále za v médiích zmiňovaný rok 2017. Tato záležitost se postupně vyvíjela, což podporuje závěr, že íránský generál nebyl pro USA ani tak bezprostřední hrozbou jako hrozbou trvalou, a to pro jejich zahraniční politiku na Blízkém východě. V pokračujícím dokumentu objasníme tento vývoj s osobou Sulejmáního jako cíle USA a vysvětlíme, jak je to se seznamem cílů.

Pokud pomineme klamné odůvodnění vztažené na bezprostřední ohrožení, tak je zde zajímavé načasování celé operace na eliminaci íránského hodnostáře. Proč se tak stalo první týden v lednu 2020? Toto načasování mělo dva důvody, přičemž je zde také souvislost a znak podřízenosti „americkým jestřábům“ [3], kteří jsou hlavními hybateli americké silové a expanzivní politiky (bližší vysvětlení je obsahem navazujícího produktu).

Ve sdělovacích prostředcích se objevovalo tvrzení, že si členové Kongresu stěžovali na to, že neobdrželi od prezidenta oznámení o akci proti Sulejmánímu s předstihem. Jenže není pravdou, že by o operaci bezpilotních letounů nebyl zpraven nikdo z Kongresu. Už jenom proto, že je Trump v podřízenosti „amerických jestřábů“, tak o této záležitosti vědělo několik kongresmanů.

V navazujícím produktu 11122 jsou podrobněji vysvětleny všechny zmíněné body.


[1] Provedenou akci nazýváme atentátem, neboť motiv byl vyhodnocen jako politický a jen z malé části jako bezpečnostní. USA navíc nejsou s Íránem ve válečném stavu, proto nelze hovořit ani o legitimní vojenské operaci proti cizímu vojenskému představiteli v době válečného klání.

[2] Íránské ozbrojené síly Kuds (v anglickém přepisu jako „Quds“ nebo také „Quds Force“ – ozbrojená složka Kuds) jsou samostatnou složkou Sboru islámských revolučních gard (SIRG, v anglickém přepisu jako „Islamic Revolutionary Guard Corps“ se zkratkou IRGC). Jejich hlavním zaměřením jsou speciální operace* a všeobecná zpravodajská činnost* zaměřená na zahraniční zpravodajství* včetně speciálního průzkumu* (který je součástí speciálních operací v rámci zpravodajských operací*). Síly Kuds tak působí jako speciální síly* a zároveň jako vojenská zpravodajská organizace*. Jejich prostor hlavního působení je mimo území vlastního státu. Jednotky Kuds jsou tak odpovědné za takzvané extrateritoriální operace*, jinými slovy zahraniční operace s cílem hájit a prosazovat zájmy Íránu: především se jedná o snižování vnějšího ohrožení* namířeného proti Íránu a posilování postavení vlastního státu v regionu a potažmo ve světě. Více o silách Kuds viz ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze pod termínem „Síly zvláštního určení Kuds“.

[3] Jestřáb je označení pro osoby zpravidla z politické scény USA a obecně pro vlivné osobnosti, které prosazují silová řešení v zahraniční politice. Jedná se o zastánce a podporovatele intervenční zahraniční politiky. Jako přívlastek ke slovu jestřábi používáme se vztahem k USA slovo „američtí“, protože nelze v tomto smyslu mluvit jen o republikánech. Stále více jestřábů se objevuje také v řadách demokratů (k těm známějším patří např. Joe Biden, Hillary Clintonová, Madelaine Albrightová, Samantha Powerová, Susan Riceová, Barack Obama a další). Mezi jestřáby rovněž patří některé vlivné osobnosti, které nejsou ani v Republikánské, ani v Demokratické straně. Proto souhrnný název „američtí jestřábi“. Pro větší srozumitelnost se termín jestřábi rozšiřuje na sousloví váleční jestřábi* (američtí váleční jestřábi, britští váleční jestřábi apod.).   

* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11121
Souhrnné hodnocení a předpověď
© 2020 Agentura EXANPRO
11. leden 2020

Krátká analytická reakce – úvodní souhrnné hodnocení a předpověď (11120)

Před zveřejněním analytického produktu k atentátu na významného íránského činitele generálmajora Kásima Sulejmáního považujeme za důležité shrnout a znovu připomenout významné skutečnosti ve vývoji bezpečnostní situace ve světě, kterou na stránkách EXANPRO analyzujeme, hodnotíme a předpovídáme od jara 2016 (doba vzniku analytického webu EXANPRO).

Úspěšný atentát [1] na íránského generála Sulejmáního je jen dílčí epizodou v širším ovlivňovaném vývoji, kde mezi sebou soupeří Západ s Východem, potažmo dvě hlavní mocnosti jako vůdčí země těchto dvou uskupení, jimiž jsou USA a Ruská federace.

Studená válka nikdy neskončila! Studená válka trvá dál a rokem 2014 vstoupila do své třetí fáze, která se vyvíjí velmi konfrontačně, a to za výrazného přispění evropských zemí včetně České republiky. Proč studená válka nemohla nikdy skončit a proč hovoříme o její třetí fázi je vysvětleno v navazujícím dokumentu. Problematice se rovněž věnuje stále aktuální výchozí dokument 11001 Studená válka nikdy neskončila z března 2016.

Vztahy mezi Spojenými státy americkými a Islámskou republikou Írán (název „Íránská islámská republika“ je nesprávný překlad [2]) jsou antagonistické už 42 let (od počátku roku 1979), tedy od doby, kdy se v Íránu uskutečnila islámská revoluce a kdy USA ztratily nad Íránem svůj vliv neboli ztratily část ze své sféry vlivu*. Nověji se z pohledu USA v rámci projektu (plánu) pro 21. století jedná o sféru politické a vojenské kontroly, což je vyšší úroveň v ovládání daného geografického prostoru než mít „pouze“ určitý vliv, který nemá vždy takový účinek, jaký Američané požadují.

Od doby, kdy Američané ztratili Írán, neustále usilují o jeho znovuzískání (plánují aktivity proti Íránu, brojí proti němu apod.). A to byl právě jeden z důvodů, proč Spojené státy zahájily vojenskou misi v Afghánistánu a posléze také v Iráku. Írán totiž leží mezi uvedenými zeměmi, jak ukazuje obrázek (obrázek byl převzat a upraven z téměř čtyři roky starého, ale stále aktuálního produktu 11003 – viz odkaz níže). Cílem bylo Írán postupně izolovat, což se později rozšířilo i na snahu blokovat íránské aktivity v Perském a Ománském zálivu. Podrobněji americké aktivity v Afghánistánu a Iráku ve spojení s Íránem analyzuje produkt 11003 Konflikty ve světě jako boj mezi USA a Ruskou federací z dubna 2016.

V současném roce 2020 již uplyne druhá dekáda v úsilí Spojených států postupně naplnit svůj novodobý projekt zahraniční politiky určený pro současné století. Závažným problémem pro Američany však je, že po „dlouhých“ 20 letech nedokončili ani jeden bod ze svého plánu – několik bodů sice zahájili, ale ani u jednoho z nich se jim nepodařilo dovršit požadovaného konečného stavu (desired endstate). Určitou výjimkou může být Kosovo, kde své akce Američané zahájili ještě na sklonku 20. století, ale kde se nyní projevují „obtěžující“ slabiny.

Zde můžeme zopakovat upravená a doplněná slova uvedená v květnu 2019 (produkt 11103) související s identifikací* skutečných bezpečnostních hrozeb* pro mezinárodní mír. Následující text je zároveň stručnou předpovědí pro vývoj bezpečnostní situace: 

         

  

  

Nebudou-li v nejbližší době správně identifikovány a úspěšně řešeny skutečné hrozby pro mezinárodní mír v Evropě, budou přehlížené a nebezpečné aktivity postupně kulminovat až do svého vrcholného bodu, který by podle zpravodajského odhadu (intelligence estimate) měly dosáhnout nejpozději v roce 2030. Pro ty, kteří jsou v rámci historie České republiky (Československa) fascinováni osmičkovými lety, můžeme termín posunout na rok 2028.

Vrcholným bodem míníme takový stav, kdy bude významně narušeno bezpečné prostředí a/nebo mezinárodní mír v Evropě. Nejedná se o žádné věštění z křišťálové koule, ale o reálný vývoj zapříčiněný těžkostmi v prosazování plánu USA pro 21. století a nerozvážným a nápomocným přístupem především vlád členských zemí Evropské unie. Realizace plánu se v jeho jednotlivých bodech stále více zpožďuje, což americkou expanzivní frakci nutí vyvíjet stále větší tlak v klíčových geografických prostorech (viz klíčový prostor*).

Podrobné objasnění reálných hrozeb je součástí Konceptu Bezpečnostní politiky a strategie ČR, kde se jimi konkrétně zabývá Článek 4.

     
 

Ve volně navazujícím produktu s problematikou amerického projektu pro 21. století rozebereme americko-íránské vztahy se zapojením Izraele, dále proč nemohla skončit studená válka, doplníme zbylé důvody pro zahájení vojenské mise v Afghánistánu a Iráku, nastíníme stav, jaký Američané hodlali ve světě dosáhnout do roku 2020, vysvětlíme důležitost Iráku v soupeření o sféru vlivu mezi USA a Ruskem a v neposlední řadě objasníme, proč jsou aktivity USA nezodpovědné pro bezpečnost v Evropě.


[1] Jakákoli vojenská akce je považována za úspěšnou, pokud se potvrdí splnění jejího cíle. Po vojenském úderu se obvykle provádí vyhodnocení jeho účinku na cílový objekt nebo subjekt. V tomto případě nevíme, zda se Američanům podařilo potvrdit smrt generála Sulejmáního, respektive propojit jeho osobu s tělesnými ostatky z místa činu, případně alespoň doložit, že skutečně nastoupil do vozidla, které bylo zasaženo. Američané při potvrzování úspěšného zásahu mohli vycházet jen z reakcí íránské strany. Na druhou stranu si nemyslíme, že by Íránci dokázali smrt svého vojenského hodnostáře předstírat.

[2] Představitelé Íránu svůj název do anglického jazyka překládají jako „Islamic Republic of Iran“, přičemž zdůrazňují podstatné jméno „Írán“, které často na cedulích svých oficiálních budov, jakými jsou například zastupitelské úřady v zahraničí, píší většími písmeny než zbylá dvě slova. Pokud název změníme na „Íránská islámská republika“, tak to znamená, že jsme důraz položili na slovo republika a ze slova „Írán“ jsme vytvořili pouhé přídavné jméno, které jako přívlastek blíže určuje podstatné jméno „republika“. Pokud by Íránci skutečně hodlali v oficiálním názvu své země používat přídavné jméno „Íránská“, tak by svůj název do angličtiny přeložili jako „Iranian Islamic Republic“, a nikoli tak, jak je uvedeno výše. (Stejný problém je u Afghánistánu, jehož oficiální název se do češtiny překládá nevhodně jako „Afghánská islámská republika“ namísto „Islámská republika Afghánistán“.)

* Definice termínů jsou objasněny v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze.


Zpravodajský produkt 11120
KAR – úvodní souhrnné hodnocení a předpověď
© 2020 Agentura EXANPRO

Nejčtenější zpravodajské produkty