Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení (11165)

Problematika nelegální migrace* v České republice rezonuje jenom přes migrační kvóty. Nejvíce migrační kvóty před volbami do Poslanecké sněmovny oprašuje premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Připomíná své údajné zásluhy na odmítnutí migračních kvót, což jako první téma rozvedl i ve své agitační knize určené k ovlivnění voličů před nastávajícími volbami (více k obsahu Babišovy knihy viz produkt 13110).

Avšak pouhé odmítání migračních kvót neřeší nelegální migraci jako celek a Babiš ji ani řešit nechce, a to ani přesto, že se s trvalým přívalem nelegálních migrantů* do evropských zemí zhoršuje bezpečnostní situace v celé Evropě, což se v budoucnu projeví i v lehce přístupné České republice situované uprostřed Evropy. Babiš zůstává jen u jakýchsi obecných slovních návrhů, které jsou jednak scestné a jednak žádnou institucí nevyslyšené. To ale Babišovi nevadí, protože on svými slovy cílí jen na české voliče, které chce svými povrchními a prchavými nápady ohromit.

Odmítnout migrační kvóty je jednoduché. To Babiše nestojí žádné úsilí, i když ve své nové agitační knize vypráví, jak kvůli tomu v roce 2018 jednal v Bruselu celou noc. To ale vyvolává otázku, proč tam jednáním trávil celou noc, když už byl dávno rozhodnutý kvóty odmítnout – že by přemýšlel o předložených návrzích a vypočítavě vyčkával na postoj ostatních států z bývalého socialistického bloku?

Kdyby Babiš nebo jiní čeští politici chtěli opravdu řešit a rázně zasáhnout proti vměšování evropských institucí do rozhodování národních vlád v oblasti nelegální migrace, tak by se už dávno oháněli konkrétním článkem ze Smlouvy o Evropské unii (poslední verze Smlouvy je známá jako Lisabonská smlouva), který jasně dokládá, že nelegální migrace patří do položek s výhradní odpovědností jednotlivých členských zemí. Nikdo z českých politiků tento text příslušné Smlouvy dosud ani slovem nezmínil.

Pokud by Babiš a ostatní politici chtěli skutečně potírat nelegální migraci, tak by se zaměřili na skutečné organizátory tohoto uměle vyvolaného jevu, který byl skrze pilotní projekt přesídlování připravován již před rokem 2015. Rok 2015 byl počátečním rokem, kdy se vzedmula novodobá a podporovaná nelegální migrace z afrických a asijských zemí včetně zemí Blízkého východu směrem do Evropy. Pilotní projekt přesídlování obyvatel vzešlý z Evropské komise byl zmíněn v oficiálním dokumentu Odboru azylové a migrační politiky při Ministerstvu vnitra ČR, přičemž obsah tohoto oficiálního dokumentu se vztahoval k roku 2014 (tedy ještě před spuštěním novodobé migrace). O zmíněném oficiálním dokumentu jsme psali již v roce 2016 v produktu 11035 Nelegální migrace jako plánovaný a řízený proces (díl 1/2).

Následně rozebereme, jak je to přesně s oním textem ze Smlouvy o Evropské unii, který se vztahuje k nelegální migraci, dále připomeneme projekt přesídlování obyvatel a vysvětlíme, proč jsou Babišovy návrhy na omezení nelegální migrace scestné, k čemuž uvedeme postup, který je jediným a účinným postupem, jak potírat nelegální migraci.

Poznámka: Na konci produktu je uveden hyperlinkový přehled zpravodajských výstupů, které se vážou k nelegální migraci. Výchozím dokumentem je stále aktuální produkt 11008 Úvodní hodnocení nelegální migrace zveřejněný v dubnu 2016.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty