Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a hodnocení (11164)

Jednání výborů a komisí Poslanecké sněmovny k různým událostem a kauzám představují velmi přínosný materiál, který je plný přímých důkazů* o tom, co jednotliví poslanci a poslanecké kluby skutečně prosazují. Pro české voliče může být zajímavé sledovat jednání celé Poslanecké sněmovny, avšak mnohem zajímavější a průkaznější jsou jednání sněmovních výborů a komisí, která zůstávají skryta před zraky voličů. Skryta už ale většinou nezůstávají písemná usnesení vzešlá z těchto jednání a také zápisy z příslušných jednání. A právě tyto písemné dokumenty představují zmíněné důkazy* o skutečné práci poslanců a poslaneckých klubů.

Sněmovní výbory a komise jsou obvykle složeny tak, aby v nich byli zastoupeni poslanci ze všech poslaneckých klubů s přihlédnutím k zásadě poměrného zastoupení. Tímto můžeme sněmovní výbory a komise považovat za malé sněmovní spolky, které jsou jakýmisi vzorky Poslanecké sněmovny. V těchto spolcích by jednotliví poslanci měli prosazovat stanovisko svých poslaneckých klubů, potažmo svých politických subjektů (stran a hnutí).

Poznámka: Složení výborů a komisí v některých případech neodpovídá příslušným zásadám a někdy dokonce ani zákonům. Špatným příkladem jsou v tomto směru všechny tři stále komise pro kontrolu jednotlivých zpravodajských služeb – BIS*, VZ*, ÚZSI* (podrobně viz produkt 12096).

V usneseních sněmovních orgánů (výborů a komisí) se objevují jak externí rozpory*, tak interní rozpory*. Externí rozpory vznikají, když usnesení obsahuje takové údaje* či informace*, které se neslučují se skutečnou situací a nevycházejí tudíž z faktů*. Pokud usnesení výboru nebo komise obsahuje nepravdivé údaje, nemůže být uznáno za platné. Tímto nekalým způsobem byl v roce 2016 jmenován Michal Koudelka ředitelem Bezpečnostní informační služby*, což se týkalo Výboru pro bezpečnost (detailně viz produkt 12105). Jiným příkladem externího rozporu je společné usnesení Výboru pro obranu a Stále komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství* (zevrubně viz produkt 11160). Interní rozpory vznikají, když si svým textem rozporuje samotný obsah usnesení. To znamená, že se v usnesení nacházejí nejméně dva texty, které si vzájemně odporují.

Důležitým a exponovaným sněmovním výborem je Výbor pro bezpečnost (VB), který však ve svých usneseních, pro jejichž obsah jeho členové hlasují, hromadí externí i interní rozpory. To že tak konají členové VB z hnutí ANO, aby uspokojili požadované a signalizované potřeby svého stranického předsedy a zároveň premiéra Andreje Babiše, je pro pozorné a znalé voliče známou věcí. Známou věcí je to i u členů VB z politických subjektů ČSSD, ODS, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, kteří se netají svou adorací k západním mocnostem a tím upřednostňováním jejich zájmů (podřizují se cizí zahraniční politice) před zájmy vlastní republiky, která tímto ztrácí. Avšak zarážející je podpora těchto rozporů ze strany poslanců SPD, kteří se na veřejnosti a v médiích prezentují jinak, než jak hlasují pro jednotlivá usnesení výboru.

Poznámka: Pro úplnost uvádíme, že do počtu devíti politických subjektů, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně (výše jsme jich jmenovali osm), patří ještě KSČM. Tuto politickou stranu jsme nejmenovali, jelikož její poslanci vystupují tak, jako by takzvaně hráli na obě strany a vždy se rozhodují podle momentální situace. Příkladem je činnost zástupce KSČM během jednání Výboru pro obranu, kdy se jednání a hlasování ve výboru týkalo kauzy „Vrbětice“. Zástupce KSČM Alexander Černý se hlasování zdržel, jako by nevěděl, co je správné (více viz produkt 11160).

V následující části produktu na příslušných dokumentech podrobně rozebereme, jak se členové Výboru pro bezpečnost nechali ohlupovat ze strany BIS ohledně zakázky na infomační systém k elektronickým dálničním známkám (IS EDAZ). Ve svém usnesení poslanci uvedli několik hrubých externích i interních rozporů – usnesení se neshodovalo s reálnou situací a samotné usnesení si v několika bodech odporovalo. Ředitel BIS Koudelka v tomto směru jednoznačně překročil svou pravomoc, ale členové výboru neporozuměli nebo záměrně nechtěli porozumět tomu, co se vlastně stalo, a tak se všichni postavili za Koudelku včetně poslanců z SPD. Nejvíce ohlupovaným poslancem (ať už chtěně, nebo nechtěně) byl Radek Koten (SPD), který jako předseda Výboru pro bezpečnost tohle všechno dopustil a se všemi body v usnesení souhlasil. Tím zbavil provinilou BIS její viny. Kotena podpořil jeho stranický kolega Radovan Vích.

Záležitost zapojení BIS do zakázky na IS EDAZ byla předmětem tří následujících zpravodajských produktů:

Dále detailně rozebereme vnitřně si odporující usnesení Výboru pro bezpečnost k údajnému zapojení ruské GRU*/GU* do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích. K tomu doplníme i rozpory s reálnou situací včetně vyjádření předsedy VB Radka Kotena na tiskové konferenci SPD, které se ani v nejmenším neshodovalo s tím, jak ve výboru hlasoval. Koten i Vích (oba SPD) totiž stejně jako ostatní členové VB zastupující zbylé politické subjekty (chyběl pouze omluvený zástupce KSČM Zdeněk Ondráček) odsoudili útok spáchaný na území České republiky příslušníky GRU (to je přesná citace z dokumentu Výboru pro bezpečnost).

Připomeneme také řízené úniky informací* z BIS, které projednával rovněž Výbor pro bezpečnost. V tomto případě to bylo spojeno s kauzou, kterou jsme pojmenovali „Zabiják s ricinem“. Zde už vedle předsedy Kotena figuroval i komunistický poslanec Ondráček. Taktéž zde se výbor postavil za BIS a jejího ředitele, aniž by vzal v potaz veškerá nabízející se fakta a položil řediteli BIS stěžejní otázky.

Vzhledem ke způsobu činnosti Výboru pro bezpečnost hodnotíme Radka Kotena jako nejslabší článek SPD. Ale jak se zdá, tak Kotenova dvojí tvář předsedovi SPD Tomiu Okamurovi nevadí (viz ukázka nevědomosti Okamury a falešného vystupování Kotena na tiskové konferenci SPD předložená a rozebraná v další části produktu).

Kromě výše zmíněných položek nahlédneme v následující části rovněž na práci zpravodajských služeb z pohledu diskutované problematiky a z pohledu zákona o zpravodajských službách České republiky.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty