Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza (11152)

Zpravodajský produkt volně navazuje na dokument 11148 Premiér Babiš vědomě lhal, když odůvodňoval vyhlášení nového nouzového stavu, čímž ještě více zdůraznil, že vláda porušila zákony.

Většina českých poslanců nevystupuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak se svým slibem dle Ústavy ČR všichni z nich zavázali. Nedostatky ve vědomí a svědomí poslanců jsou všeobecně a dlouhodobě známým faktem (viz příklady v produktech uvedených níže). Je to samozřejmě věc individuální a vždy se odvíjí od toho, jaké úrovně vědomí (vědění, znalostí) je jednotlivý poslanec schopen v určité záležitosti dosáhnout, a zároveň od toho, zda a v jaké míře si jednotlivý poslanec uvědomuje svou mravní odpovědnost za své konání čili zda vykonává svou práci svědomitě (poctivě) s ohledem na konkrétní projednávanou záležitost a zájmy českých občanů.

Poslanci se tedy rozhodují (hlasují) podle míry svých znalostí či míry získaného vědomí o příslušném problému a podle svých morálních kvalit (svědomí), které se pohybují na škále od zájmů českých občanů přes zájmy jedné politické strany či hnutí nebo osobní prospěch až po hájení zájmů cizích mocností. Pravdou je, že ačkoli by poslanci mohli oplývat dostatečnými znalostmi o projednávané otázce, tak se někteří z nich zaštiťují jen domnělými znalostmi z jedné strany (které jsou mnohdy předpojaté), přičemž větší část poslanců postrádá především svědomí, protože konečné rozhodnutí není obvykle činěno v zájmu všeho lidu (jak je uvedeno v Ústavě ČR), ale především v zájmu vlastního politického zisku, nebo dokonce v zájmu cizích mocností či nadnárodních spolků (EU, NATO), což je často v rozporu se zachováváním bezpečného prostředí v Evropě a s ochranou vlastních občanů před jevy a událostmi s negativními účinky (dopady).

Špatné práci poslanců jsme se věnovali již dříve, a to například v případu, kdy jejich práce nebyla provedena v zájmu zachovávání mezinárodního míru, a tedy ani v zájmu všeho lidu, jak ukládá Ústava ČR, a navíc byla porušením článku 1 Severoatlantické smlouvy (vysvětleno uvnitř prvního z níže uvedených produktů). Také jsme se věnovali nečestnému (bez svědomí) a podřízenému (podlézavému) vystupování českých poslanců, kteří až dezinformačním způsobem hájili zájmy cizí mocnosti. Zde jsme ukázali a analyzovali klamné vystupování zástupců z ČSSD, ANO, KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Níže předkládáme dva zpravodajské produkty, které obsahují zmíněné skutečnosti:

V tomto zpravodajském výstupu rozebereme zmatečnou a nelegitimní činnost poslanců, která se vztahuje k vnitřním záležitostem ČR a práci poslanců ve dnech 11., 18. a 26. února 2021 se zahrnutím tří schůzí Poslanecké sněmovny (83., 86. a 88. schůze). Na všech třech schůzích byl projednáván nouzový stav, přičemž jednotlivá usnesení Poslanecké sněmovny nebyla vůbec konzistentní a z hlediska legitimity si odporovala. To potvrzuje i fakt, že Poslanecká sněmovna ve dvou případech raději ani písemně nezaznamenala, k čemu se vlastně vyslovila. To mohl ovlivnit předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (hnutí ANO), který je ochráncem Babišových myšlenek a pochybných skutků (podrobněji v další části produktu). Výsledek každého projednávaného bodu by měl být písemně zaznamenán v oficiálních dokumentech Sněmovny, ať už jsou výsledná stanoviska kladná, nebo záporná.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty