Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení (11149)

Machinacím během amerických prezidentských voleb konaných 3. listopadu 2020 jsme se věnovali již v pěti zpravodajských výstupech. V nich jsme uvedli množství faktů, které na podvody s korespondenčním hlasováním ve čtyřech dotčených amerických státech jednoznačně ukazují. Zdůrazňujeme jednoznačně, protože vycházíme z faktů*, a nikoli z domněnek* či předpojatého úsudku*. Tato fakta jsou zaznamenaná volebními komisemi těch amerických států, kterých se volební podvody týkají, a část z nich je zaznamenána několika televizními stanicemi. Jedná se o fakta, a proto je nelze žádným způsobem zpochybnit. Fakta lze dohledat a ověřit. O to více je zarážející, že se těmito fakty nechtěly zabývat odpovědné orgány. Upřímně řečeno, ono to až tak zarážející není, což vysvětlujeme v závěru produktu.

V tomto produktu přinášíme velmi zajímavá čísla o korespondenčním hlasování, která jsme dosud nepublikovali. Než k nim ale přistoupíme, předložíme nejprve přehled všech pěti produktů, které se věnovaly volebním machinacím během prezidentských voleb v USA:

Následující poznatky se týkají faktických údajů o korespondenčním hlasování ve čtyřech klíčových státech, k nimž patří Pensylvánie, Georgia, Michigan a Wisconsin. Čtyři zmíněné státy patřily k posledním 11 státům, kde se ještě sčítaly volební hlasy. Ve všech čtyřech uvedených státech vedl Trump, ale náhle jako mávnutím kouzelného volebního proutku se změnil způsob závěrečného sčítání hlasů, kdy nastaly několikahodinové až několikadenní prodlevy ve sčítání, přičemž se měnily celkové počty zúčastněných voličů, až nakonec nastal „zázračný“ zvrat a ve všech čtyřech státech zvítězil Joe Biden.

Podrobně je průběh sčítání hlasů v těchto čtyřech státech z faktického a analytického pohledu popsán a vysvětlen ve výše uvedených zpravodajských výstupech*.

Nyní se podívejme na konkrétní faktické údaje o korespondenčním hlasování v dotčených státech. Tyto údaje si zasluhují pozornost a jsou varováním pro ty země, které hodlají korespondenční hlasování zavést ve větším rozsahu, než je nutné.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty