Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení a předpověď (11125)

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 nebo také CoV-SARS2 (dříve 2019-nCoV), který způsobuje onemocnění Covid-19, byl 1. března 2020 v prvních třech případech potvrzen v České republice. V následujících třech dnech bylo potvrzeno dalších pět případů. Česká republika tak ke 4. březnu 2020 registruje osm případů příslušného virového onemocnění (z toho se jedná o dvě cizinky).

Ohledně šíření nového virusu panují rozpolcené názory. Jedna strana tvrdí, že se nejedná o nic závažného a nebezpečného, k čemuž ještě před několika dny až týdny stoupenci tohoto názoru dodávali, že mnohem větším problémem je virus chřipky, který na území ČR způsobil celoplošnou epidemii. Druhá strana zastává opačný názor a na nový typ koronaviru pohlíží jako na novodobou metlu lidstva. Zastánci tohoto opačného názoru se dívají do budoucnosti se značnými obavami. Která ze dvou zmíněných stran je blíže pravdě?

Určitým vodítkem pro hodnocení závažnosti situace může být to, že kvůli šíření koronaviru již několikrát zasedala Bezpečnostní rada státu (BRS). Zasedala snad BRS kvůli chřipce? Zasedání BRS je dokladem také toho, že problém s koronavirem SARS-CoV-2 je spojován s národní bezpečností*, což je postoj shodný s postojem vlád ostatních zemí. Tento postoj je v pořádku, protože národní bezpečnost se netýká jen terorismu* nebo vojenské intervence, ale také jiných forem ohrožení vlastního národa, k nimž patří i ohrožení biologického původu. Jinou věcí je to, jaké závěry byly na zasedání BRS přijaty z pohledu toho, zda jsou tyto závěry vůči aktuální situaci a jejímu vývoji adekvátní a dostatečně preventivní reakcí, anebo zda se víc jedná o alibismus vládního kabinetu a pokryteckou rétoriku, která nepřispívá k uspokojivému řešení problému.

Česká vláda v této záležitosti už před měsícem prokázala dvojí přístup a nesystémovost, což bylo obsahem produktu 11123 Výběrová show české vlády pro pět Čechů na letišti kvůli koronaviru. Prvním výstupem v této problematice byl produkt 11122 Jak řeší nový koronavirus vyspělé zpravodajské služby aneb Proč česká vláda vždy vyčkává a kopíruje západní země?.

Podívejme se nyní podrobněji, jak bychom měli z hlediska národní bezpečnosti hodnotit virus SARS-CoV-2 a jaký lze očekávat vývoj v tomto směru. K tomu už předem doplňujeme, že existují nejméně tři druhy vážnějších hrozeb*, které v případě jejich naplnění mohou ochromit chod země mnohem výrazněji než šíření vážného virového onemocnění (jejich popis viz navazující produkt).

V následující části produktu rovněž rozebereme, co by pro Českou republiku znamenalo 100 nakažených osob a čemu bychom čelili, kdyby počet infikovaných lidí v ČR přesáhl číslo 600. V navazujícím produktu vysvětlíme, jaké čtyři položky musí obsahovat systémový přístup vlády a jak by tyto položky měly být naplňovány v praxi.

K výše uvedenému se pojí tři následující otázky:

  • Má vláda k dispozici vypracovaný a průběžně aktualizovaný pravděpodobný odhad dalšího vývoje?
  • Je vláda se svými institucemi plně připravena na nejpravděpodobnější variantu vývoje?
  • Rozumí a počítá vláda také s nejnebezpečnější variantou?

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty