Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení a předpověď (11122)

Pro mnohé bude možná překvapením, když dáváme nový koronavirus (2019-nCoV) do souvislosti s činností zpravodajských služeb*, avšak ve vyspělých zpravodajských službách jsou infekční choroby z endemického i epidemiologického hlediska jak celosvětově, tak podrobněji v zájmových prostorech* jednou z věcí, kterými se zabývá samostatné zpravodajské odvětví nazývané zdravotní zpravodajství* (Medical Intelligence).

Zdravotní zpravodajství nebo také zdravotní zpravodajské vědění* je definováno jako zpravodajský produkt (výsledek) všezdrojové analýzy* informací týkajících se zdravotních hrozeb z celého světa se zahrnutím zdravotnických schopností a možností zahraničních zemí, zdravotních rizik prostředí včetně infekčních onemocnění, biotechnologického a biomedicínského vývoje národního i vojenského významu a dalších souvisejících položek. Zdravotní zpravodajství se ve své specifické působnosti podílí také na podpoře v oblasti ochrany vlastních sil [1], což se vztahuje zejména k příslušníkům ozbrojených sil v zahraničních vojenských operacích a k diplomatickému personálu na zahraničních misích.

Prvek zdravotního zpravodajství je zpravidla součástí vojenských zpravodajských služeb*. Ve Spojených státech amerických takto funguje Národní centrum zdravotního zpravodajství (National Center for Medical Intelligence – NCMI), které je integrální součástí americké vojenské zpravodajské služby DIA(Defense Intelligence Agency).

V českém prostředí jsme v tomto poněkud pozadu. České zdravotnictví včetně vojenského lékařství je sice funkční, ale analýzy, hodnocení a předpovědi zdravotních hrozeb a rizik ve smyslu zpravodajské činnosti* a podpory rozhodovacího procesu členů vládního kabinetu nejsou v České republice prováděny. Je pokrokové, že v české vojenské zpravodajské službě čili ve Vojenském zpravodajství* vzniklo Satelitní centrum ČR (SATCEN ČR) a že se buduje Národní centrum kybernetických operací (NCKO), ale jaksi se pozapomnělo na jednu významnou oblast hrozeb, která má svůj biologický původ. Je nutno dodat, že biologické hrozby* mohou být jak samovolné, tak řízené ze strany státních i nestátních aktérů.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty