Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-26)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV. 

2
Hodnocení teroristické hrozby
pro Evropu a Českou republiku
(červen–srpen 2016)
 
 
3. června 2016
 
Předplatné
1
Vývoj bezpečnostní situace v Evropě
 
 
2. května 2016
 
Registrace

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty