Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-24)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV. 

3
Co mají Venezuela a Kosovo společného
a v čem se liší a budou lišit
aneb Zpravodajský odhad dalšího vývoje
v latinskoamerické Venezuele
 
 
25. února 2019
 
Předplatné
2
Analýza zprávy o neúspěšné
osvobozovací operaci (řešení)
 
 
25. března 2016
 
Předplatné
1
Analýza zprávy o neúspěšné
osvobozovací operaci (zadání)
 
 
25. března 2016
 
Registrace

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty