Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-12)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV. 

6
Přesun americké jednotky přes území ČR nesplnil vojenské cíle
 
 
13. dubna 2016
 
Registrace
5
Skutečné cíle přesunu
vojenské jednotky USA přes území ČR
 
 
11. dubna 2016
 
Předplatné
4 Mýtus o hybridní válce
 
 
30. března 2016
 
Registrace
3 Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky
 
 
28. března 2016
 
Předplatitelé
2
 Závádějící vyjadřování
českých funkcionářů
 
 
4. dubna 2016
 
Registrace
1
 Analýza klamného vyjádření
českého premiéra
 
 
1. dubna 2016
 
Předplatitelé