Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-08)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV. 

3
Organizační změna v Policii ČR
a závěrečná zpráva
vykazují nezpůsobilost politiků
a postranní úmysl (díl 2/2)
 
 
15. února 2017
 
Předplatné
2  Organizační změna v Policii ČR
a závěrečná zpráva
vykazují nezpůsobilost politiků
a postranní úmysl (díl 1/2)
 
 
10. února 2017
 
Předplatné
1
Podezřelé okolnosti v případu
anonymního ohlášení „bomb“ v ČR
 
 
20. května 2016
 
Volně přístupné

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty