Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-05)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV.

2
Výroční zpráva NÚKIB obsahuje hrubé nedostatky a neznalost českých zákonů
 
 
1. listopadu 2019
 
Předplatné
1
Nezpůsobilost NÚKIB byla předeslána neplánovaným vznikem tohoto úřadu
 
 
18. července 2019
 
Předplatné

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty