Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Databáze zpravodajských výstupů (DB-02)

Obsah databázové stránky je v procesu průběžného doplňování produktů. Některé produkty se mohou svým obsahem překrývat s jinou problematikou, proto mohou být začleněny do více než jedné kategorie. Všechny zpravodajské produkty mají poučnou hodnotu i pro současné dění. Jiný systém rozdělení produktů viz ARCHIV.

5
Úvodní hodnocení nelegální migrace
 
 
25. dubna 2016
 
Předplatné
4
Zpravodajské služby
jako statistický úřad?
 
 
14. dubna 2016
 
Předplatné
3
Závádějící vyjadřování
českých funkcionářů
 
 
4. dubna 2016
 
Registrace
2  
Jak zjistit příčiny nelegální migrace? (řešení)
 
 
15. března 2016
 
Předplatné
 
1
 Jak zjistit příčiny nelegální migrace? (zadání)
 
 
15. března 2016
 
Registrace

 

 

Nejčtenější zpravodajské produkty