Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Seznam databázových kategorií

   
 
 
Terorismus
 
 
 
   
   
Nelegální migrace
 
 
 
   
   
Média, dezinformace a manipulace
 
 
 
   
   
Moderní historie a její přepisování 
(selektivní pozměňování a zamlčování faktů)
 
 
 
   
   
Kybernetická bezpečnost (NÚKIB)
 
 
 
   
   
České zpravodajské služby a špionáž
 
 
 
   
   
Cizí zpravodajské služby a špionáž
 
 
 
   
   
Policie ČR a Interpol,
sporná vyšetřování doma a v zahraničí
 
 
 
   
   
Armáda ČR a zahraniční mise
 
 
 
   
   
Česká politická scéna
 
 
 
   
   
Národní bezpečnost ČR
 
 
 
   
   
Česká republika a svět
(zahraniční politika ČR)
 
 
 
   
   
Justice ČR
 
 
 
   
   
USA, Ruská federace
a soupeření mezi nimi
 
 
 
   
   
Severoatlantická aliance (NATO)
 
 
 
   
   
Evropská unie (EU)
 
 
 
   
   
Ozbrojený konflikt a eskalace napětí
ve východní Evropě (Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí)
 
 
 
   
   
Ozbrojený konflikt na Blízkém/Středním východě (Sýrie, Irák, Írán, Izrael, …)
 
 
 
   
   
Ozbrojený konflikt v Afghánistánu
 
 
 
   
   
Proměnlivý Balkán
 
 
 
   
   
Růst Číny a tlak na Čínu
 
 
 
   
   
Rozdělený Korejský poloostrov
 
 
 
   
   
Neklidná a vykořisťovaná Afrika
 
 
 
   
   
Nezačleněné země a události
 
 
 
   
   
Případové studie
(analýzy a hodnocení významných událostí/incidentů)
 
 
 
   
   
Předpověď vývoje bezpečnostní situace
 
 
 
   
   
Zpravodajská nauka – doktrína
(zpravodajské vzdělávání)
 
 
 
   
   
Zpravodajské úlohy a cvičení
(zpravodajské zdokonalování)
 
 
 
   
   
Zpravodajská a vojenská terminologie
(odborné názvosloví a zpravodajský žargon)
 
 
 
 
   

 

Nejčtenější zpravodajské produkty