Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborná analýza (11045)

Zpravodajský produkt je druhým a závěrečným dílem tematiky zaměřené na organizační změnu1 v Policii ČR v souvislosti s publikovanou „Závěrečnou zprávou vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny…“2 a přímo navazuje na díl první, jenž je obsažen v produktu 11044 Organizační změna v Policii ČR a závěrečná zpráva vykazují nezpůsobilost politiků a postranní úmysl (díl 1/2).

Členové „vyšetřovací“ komise svou zprávu předložili s tím, že s organizační změnou je vše v pořádku. Avšak samotná zpráva obsahuje plno protichůdných tvrzení a zvýhodňování Policejního prezidia (viz dva příklady uvedené v produktu 11044 – díl 1/2 a další tři příklady níže v textu). Závěrečná zpráva neodpovídá na podstatné okolnosti organizační změny a jen povrchně zmiňuje úlohu a odpovědnost příslušných funkcionářů. Přesto zpráva obsahuje takové poznatky, které jednoznačně ukazují na provinění politiků a hodnostářů z Policejního prezidia. Komise to však zaonačila neutrálním směrem a naopak vyzdvihla provinění jen pracovníků jiných státních organizací (ÚOOZ3 a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci). Činnost komise tak hodnotíme jako ledabylou a záměrně nedokončenou. Ačkoli se komise honosila přívlastkem „vyšetřovací“, tak žádné skutečné vyšetřování neprováděla a jen se selektivně dotazovala na určité věci. Navíc jakákoli parlamentní komise obvykle neprovádí vyšetřování, ale pouze šetření, v čemž je patřičný odborný rozdíl, jenž vychází ze skutkové podstaty (objasnění v závěru dokumentu).

Nejzávažnější na celé situaci však je, že jsou s obsahem závěrečné zprávy spokojeni všichni poslanci a senátoři. Jako by jim snad ani nevadila nedbalost komise a její pofiderní závěrečná zpráva, která i přesto obsahuje závažné poznatky o provinění čelních představitelů státu a Policie ČR. Usiluje tedy český zákonodárný sbor o demokratické hodnoty a spravedlnost, anebo jen o výsluní na politické scéně pod heslem: „Nevstupujme do kauz, jež se nás přímo netýkají a které by nám mohly sebrat politické body.“ Politici jsou nyní opatrní, neboť volební kampaň v rámci voleb do Poslanecké sněmovny již byla zahájena. 

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty