Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Odborná analýza (11044)

Takzvaná „organizační změna“1 v řadách policie již ve svém podivně a narychlo odhaleném počátku vykazovala sporné body, a to především v tom, jaký zvláštní a neefektivní cíl měla, jak zvláštně byla obhajována a jak náhle byla realizována, a to bez náležitě připravených důležitých podkladů pro chod nově vznikající policejní složky. Tyto pochybnosti potvrdila „Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření činnosti…“ (celý rozvleklý název viz poznámka pod čarou2). Zpráva obsahuje závažné rozpory a vůbec neodpovídá na základní otázky ohledně organizační změny. Zcela opačně od tvrzení členů komise odkrývá zjištění, jež by měla být předmětem dalšího skutečného vyšetřování jak policejního prezidenta, tak ministra vnitra, přičemž by měla být prozkoumána i činnost samotných členů „vyšetřovací“ komise. Neuvědomovali si snad, k čemu dospěli a jak podivně zprávu napsali? Anebo hodlali něco zastírat? Každopádně se z jejich strany jednalo buď o nedostatečnou odbornou způsobilost, anebo o úmysl. Vyvstává také otázka, jakým způsobem vedl komisi její předseda Pavel Blažek.

Je neuvěřitelné a zároveň nebezpečné, že obsah zprávy byl bez námitek přijat členy vládního kabinetu a stejně tak poslanci a senátory. Je nepochopitelné, že si nikdo ve zprávě nevšiml prokázaného pochybení funkcionářů Policejního prezidia a taktéž Ministerstva vnitra. Je zvláštní, že nikdo ve zprávě nezaregistroval vzájemné rozpory a zvýhodňování Policejního prezidia ČR.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty