Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Doplňující hodnocení (11043)

Zpravodajský výstup doplňuje specifické hodnocení 11042 Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak Západ v čele s USA. Ve zmíněném dokumentu jsme rozebrali jeden konkrétní bod druhé minské dohody podepsané v únoru 2015, jenž se vztahoval ke stažení všech zahraničních jednotek a zahraničních bojovníků z území Ukrajiny a který není západními zeměmi od počátku dodržován. Nyní k obsahu doplníme poznatky o tom, že Západ nejenže sám nedodržuje uzavřenou dohodu, ale navíc na Ukrajině podporuje fašismus a neonacismus. 

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty