Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení (11042)

K řešení ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině měla napomoci tzv. „druhá minská dohoda“ označovaná jako „Minsk II“.1 Dohoda byla podepsána 12. února 2015 (s platností od 15. února) a obsahovala 11 klíčových bodů (celkem je text rozepsán do 15 bodů). Představitelé západních zemí v čele se Spojenými státy se zaměřili na přístup Ruské federace a hodnotili, v jaké míře ruští představitelé dohodu naplňují. Stejně tak činila i západní média. Nikdo si ale od počátku nevšímá, že dohoda se týká také ukrajinské vlády a jejích západních spojenců.

Jeden z bodů dohody se totiž vztahuje k jakýmkoli zahraničním silám, ať už se jedná o příslušníky pravidelných zahraničních jednotek, anebo o „nájemné vojáky“ ze soukromých agentur zaměřených právě na vojenské aktivity (výcvik a plnění dílčích úkolů). Pro lepší porozumění uvádíme text zmiňovaného bodu tak, jak byl představen západními politiky a sdělovacími prostředky. Pro úplnost uvádíme dvě znění, která jsou však svým významem shodná.

Znění A:

  • Původní text v anglickém jazyce: Withdrawal of all foreign armed groups, weapons and mercenaries from Ukrainian territory.
  • Překlad: Stažení všech zahraničních ozbrojených skupin, zbraní a nájemných vojáků (vojenských kontraktorů) z ukrajinského území.

Znění B:

  • Text v anglickém jazyce: Withdrawal of all foreign troops and military equipment from Ukraine, including mercenaries, and the disarmament of militia groups.
  • Překlad: Stažení všech zahraničních vojáků (jednotek) a vojenského vybavení (výzbroj a jiná zařízení) z Ukrajiny, včetně nájemných vojáků, a odzbrojení skupin milicí (místní domobrany).

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty