Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza (11039)

Vražda ruského velvyslance v Ankaře (Turecko) a útok na návštěvníky vánočního trhu v Berlíně (Německo) se jeví jako dvě spolu nesouvisející události. Avšak z pohledu analytiků zpravodajských služeb zde existuje jisté pojítko, jímž lze také vysvětlit na první pohled „podivnou“ manipulaci s kamionem z hlediska prostoru a času.

Obě tragické události se odehrály v pondělí 19. prosince 2016. Polský kamion, jenž se později stal vražedným nástrojem, stál v ten den na předměstí Berlína, kde měl zůstat až do úterý. Nečekanou a opakovanou manipulaci s vozidlem odhalenou podle speciálního navigačního a záznamového systému někdo vysvětloval tak, že se snad pachatel učil s vozidlem teprve zacházet. Odborná analýza ale prokazuje, že veškerá manipulace s vozem měla svůj účel a souvisela s určitým časovým harmonogramem, potažmo koordinovaným plánem obou „operací“ v Ankaře a Berlíně.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty