Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnné hodnocení (11037)

Vývoj ve Spojených státech po prezidentských volbách potvrzuje výrazné změny v západní společnosti, které se netýkají jen severoamerického kontinentu, avšak při významných událostech jsou tyto změny nejviditelnější právě v USA. V dalším se odkryly a tím i potvrdily negativní body u hodnocení Hillary Clintonové.

K výrazným změnám ve společnosti patří politický aktivismus, přičemž se ani tak nejedná o počet politických aktivistů, ale zejména o způsob, jímž prezentují a prosazují své názory ve společnosti. Političtí aktivisté vehementně prezentují svůj pohled na věc, kandidáta nebo politika a podsouvají své přesvědčení ostatním. Nechtějí porovnávat věcné argumenty a zatvrzele podporují svoji volbu. Často organizují veřejné aktivity, aby mohli své myšlenky prosazovat a šířit ve společnosti s cílem ovlivňovat veřejnost a získávat další stoupence.

Pokud dříve aktivisté vystupovali jednotně proti domácí či zahraniční politice celé vlády, tak nyní stále častěji vystupují proti jednotlivým politikům. V případě Spojených států jsou nyní političtí aktivisté činní proti Donaldu Trumpovi, v čemž shledáváme dva faktory. Prvním faktorem je to, že se aktivisté nechtějí smířit s tím, že výsledek prezidentských voleb nedopadl podle jejich výběru a oni tak dál zatvrzele podporují svou kandidátku Hillary Clintonovou. Druhým faktorem je pak to, že nechtějí připustit, že by se prezidentem mohl stát Donald Trump, který byl přece podle médií zatracován a nebyl favoritem voleb. Svůj postoj vůči Trumpovi obecně shrnují do stanoviska, podle něhož Trump není způsobilý k zastávání úřadu prezidenta.

Političtí aktivisté se nyní snaží zvrátit výsledek voleb, a to hned na dvou „frontách“. Zvrátit výsledek chtějí skrze přepočítávání hlasů a prostřednictvím volitelů ve vybraných státech USA, které chtějí ovlivnit výsledkem celkového lidového hlasování, jež vyhrála Clintonová (blíže o rozboru výsledků voleb viz produkt 11034 Hodnocení výsledku prezidentských voleb v USA podle čísel). Tento postup je finančně a organizačně podporován určitými vlivovými skupinami a osobnostmi. V těchto dnech se aktivisté a jejich podporovatelé předně soustředí na přepočítávání hlasů ve třech státech,1 v nichž Trump vyhrál velmi těsně. Tuto činnost se snaží stihnout do 19. prosince 2016, kdy se v každém státě sejde kolegium volitelů, aby jeho členové na základě lidového hlasováni ve svém státě provedli svou volbu (více o způsobu voleb viz produkt 11034). Kongres vyhlásí federální výsledek voleb dne 6. ledna 2016, jenž vzejde z přijatých písemných potvrzení o výsledku hlasování volitelů v jednotlivých státech.

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty