Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Souhrnná analýza a předpověď (11035)

Nelegální migrace, jež se vzedmula v roce 2015 a jež výrazně zasáhla evropské země, nebyla ve svém zrození spontánním jevem, nýbrž řízeným „praktickým“ počátkem přesídlování obyvatel (což vychází i z prezentované činnosti EU – viz dále v textu). Pokud hovoříme o „praktickém počátku“ ve spojení s rokem 2015, tak „teoretický počátek“ neboli proces plánování byl zahájen po vypuknutí ozbrojeného konfliktu v Sýrii (počátek protestů: leden 2011; přerod do ozbrojeného konfliktu: červenec 2011), přičemž plán počítal se zahrnutím obyvatel i z jiných zemí než Sýrie (obecně země Asie a Afriky).

V souhrnné analýze přiblížíme příčiny, které vedly k plánu a podpoře nelegální migrace, a vysvětlíme, jaké cíle se za podporou tohoto fenoménu skrývají. V dalším objasníme, kdo je považován za organizátora soudobé nelegální migrace a kdo v tomto dění působí jako prostředník. Vše se odvíjí od ozbrojeného konfliktu v Sýrii, který je součástí soupeření mezi dvěma světovými mocnostmi: Spojenými státy a Ruskou federací. Do tohoto soupeření patří i prostor Evropy, jenž je pro obě zmíněné země prostorem strategickým (geopolitické těžiště světa).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty