Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení a předpověď (11023)

Zpravodajský produkt je součástí tematiky obecně nazývané „hodnocení hrozeb“, případně „hodnocení ohrožení“ (threat assessment). Tematika se geograficky týká území Evropy se zvláštním zaměřením na Českou republiku a předmětově je vztažena na terorismus. Specificky se tedy jedná o hodnocení teroristické hrozby pro konkrétní území. Specifické hodnocení s předpovědí je aktualizací produktu 11013 Hodnocení teroristické hrozby pro Evropu a Českou republiku (červen–srpen 2016) a platí pro období září až prosinec 2016.

Definice teroristické hrozby, teroristického útoku, jakož i terorismu jsou uvedeny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“. Ve stejném dokumentu je vysvětlen také termín „hodnocení teroristické hrozby“.

Specifické hodnocení je strukturováno následovně:

  • A) Kritéria pro zařazení hrozeb do oblasti terorismu
  • B) Zpětná vazba k předchozímu hodnocení teroristické hrozby
  • C) Aktuální hodnocení teroristické hrozby

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty