Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifické hodnocení a předpověď (11013)

Pravděpodobnost provedení dalšího teroristického útoku v Evropě se s příchodem letní sezóny zvyšuje. Pro období duben až květen 2016 jsme tuto pravděpodobnost hodnotili na úrovni 25 %, což vyjádřeno slovně znamená, že útok byl „velmi nepravděpodobný“.1 Pro období červen až srpen 2016 jsme zvýšili hodnocení pravděpodobnosti ob jednu kategorii. Přeskočili jsme tedy kategorii „nepravděpodobný“ a posunuli hodnocení až na „rovnoměrnou možnost“. Stávající hrozbu tak nyní hodnotíme na úrovni 55 %. Vycházíme nejen z oficiálních událostí plánovaných pro toto období, jež poskytují vhodnou příležitost pro násilné incidenty, ale i z vykonaných akcí a jejich okolností. Mezi tyto akce nepatří jen dokonané teroristické útoky, nýbrž také incidenty, které vykazovaly podezřelé skutečnosti a možné znaky přípravné fáze k reálným útokům. Dalším výchozím podkladem je to, že teroristé v Evropě mohou vzejít ze tří skupin populace. V hodnocení uplatňujeme znalosti a praktické zkušenosti, které konfrontujeme se současnou situací.

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty