Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Specifická analýza a hodnocení (11002)

Proslulý článek 5 Washingtonské smlouvy (Severoatlantické smlouvy) o údajné „kolektivní obraně“ nezaručuje žádné členské zemi vojenskou pomoc, a to jak v případě agrese ozbrojenými silami nepřátelské země (konvenční napadení*), tak ani v případě teroristických útoků* (asymetrické/nekonvenční napadení*).

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.

Nejčtenější zpravodajské produkty