Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

Analytická úloha (32003)

Analytická úloha vychází ze zpravodajského produktu 12002 Analýza klamného vyjádření českého premiéra", který analyzuje a hodnotí sdělení českého premiéra k problematice terorismu. Zadání úlohy je zaměřeno na sestavení otázek tak, aby bylo možné prověřit a určit jednoznačnou povahu premiérova projevu. Otázky jsou určeny přímo autorovi ústního sdělení. 

Další analytická úloha, která vychází ze stejného původního produktu, je zaměřena na doplňující analýzu (viz produkt 31003 v podkategorii „Analýzy písemných a ústních zpráv“).

Přístup k celému produktu získáte po registraci. Registrovat.

Nejčtenější zpravodajské produkty