Analýzy, hodnocení a předpovědi         Slovník          Pracovní postupy        Bezpečnostní situace a politika

Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly

je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním

skutečného významu těchto informací. 

REÁLNÉ ZPRAVODAJSKÉ VÝSTUPY 

 

Druhy produktů:

Analýzy (případové studie)
 • Rozbory skutečných událostí a jevů včetně jejich příčin a následků
Hodnocení
 • Posouzení prodělaného vývoje a/nebo aktuální situace ve vybraných oblastech*, včetně hodnocení hrozeb
Předpovědi
 • Zpravodajské propočty a pravděpodobné varianty budoucího vývoje ve vybraných oblastech*
 

Názvy podkategorií a jejich zaměření:

Události a jevy ve světě (úvodník)

 • Originální obsah i způsob vyjádření
 • Zaměření na bezpečnostní hrozby (rizika) a události (incidenty) s tím spojené, včetně hodnocení projevů/prohlášení politiků

Působení zpravodajských služeb (úvodník)

 • Představy a skutečnost o zpravodajských službách
 • Vztah politiků se zpravodajskými službami
 • Silné a slabé stránky zpravodajských služeb
 • Hodnocení mediálních výstupů zpravodajských organizací a jejich nadřízených složek a funkcionářů

Zavádějící výstupy v médiích (úvodník)

 • Rozbory vybraných výstupů
 • Záměrné a nevědomé ovlivňování a manipulace
 • Hodnocení důvěryhodnosti mediálního obsahu a spolehlivosti redakcí

 * Oblastí rozumíme geografický prostor (např. Ukrajina), nebo předmět zájmu (např. terorismus).

Nejčtenější zpravodajské produkty